Âm giai và ứng dụng trong đệm hát hay solo piano

13194
 • Nguyễn Hữu Phước biên soạn dựa trên kinh nghiệm học piano của mình
 • Âm giai là gì

Nói chung, theo hệ thống bình quân luật thì một quãng 8 được chia đều thành 12 nốt nhạc bao gồm: C C# D D# E F F# G G# A A# B. Âm giai (hay còn gọi là Thang âm hay Scale) là tập hợp của 8 nốt từ thấp đến cao được chọn theo nhiều quy luật khác nhau từ 12 nốt nhạc ở trên tùy vào mục đích của người chơi như thế nào. 

 • Có bao nhiêu loại âm giai

Mỗi dân tộc sẽ có một hệ thống âm giai riêng. Ví dụ: Việt Nam có hệ thống âm giai ngũ cung hay còn được gọi là ngũ âm (ví dụ: C D E G A). Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì ngoài thang âm ngũ cung căn bản đó là: 1 cung – 1.5 cung – 1 cung – 1 cung – 1.5 cung (ví dụ: C Eb F G Bb), nó còn được chia ra các khu vực lãnh thổ nhỏ hơn, ví dụ như khu vực Tây nguyên thì có hệ thống âm giai theo kiểu lục âm: 2 cung – 0.5 cung – 1 cung – 2 cung – 0.5 cung (ví dụ: C E F G B); hay là: thang âm vọng cổ miền Tây Nam bộ: 1.5 cung+ – 1 cung- – 1 cung – 1 cung – 1.5 cung (ví dụ: Eb+ F- G A C). Nhật bản cũng có hệ thống âm giai ngũ cung (A B C E F). Các nước phương tây thì có âm giai thất cung (C D E F G A B).

Tóm lại, có 4 loại âm giai cơ bản đó là:

 • Âm giai thất cung (Diatonic): Âm giai có 7 nốt chứa Âm giai trưởng và Âm giai thứ;
 • Âm giai Chromatic: Âm giai có các nốt cách nhau 1/2 cung;
 • Âm giai Blues: Âm giai có 6 nốt chứa Âm giai trưởng và Âm giai thứ; và
 • Âm giai ngũ cung (Pentatonic) chỉ có 5 nốt nhạc.

Các âm giai nói chung được phân biệt bởi 2 yếu tố đó là số lượng nốt và khoảng cách giữa các bậc.

 • Công năng của từng loại âm giai
 • Âm giai thất cung
 • Trong âm giai thất cung có hai loại âm giai là Âm giai trưởng (Major scale)Âm giai thứ (Minor scale). Sự khác nhau giữa hai âm giai này chính là vì các cung và nữa cung lại được sắp xếp khác nhau giữa các bậc nốt trong hệ thống âm giai.
 • Trong Âm giai trưởng thì lại được phân ra làm 3 loại đó là: Âm giai Trưởng tự nhiên, Âm giai Trưởng hòa thanh và Âm giai Trưởng giai điệu. Trong đó:
 • Âm giai Trưởng tự nhiên có công thức là: 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½. Ví dụ: âm giai đô trưởng là: C – D – E – F – G – A – B – C;
 • Âm giai Trưởng hòa thanh có công thức là: 1, 1, ½, 1, ½, 1 ½, ½. Ví dụ âm giai đô trưởng là: C – D – E – F – G – Ab – B – C; và

Âm giai Trưởng tự nhiên mà có âm bậc VI hạ xuống ½ cung thì được gọi là Âm giai Trưởng hòa thanh.

 • Âm giai Trưởng giai điệu có công thức là: 1, 1, ½, 1, ½, 1, 1. Ví dụ âm giai đô trưởng là: C – D – E – F – G – Ab – Bb – C.

Âm giai Trưởng tự nhiên mà có âm bậc VI và bậc VII hạ xuống ½ cung thì được gọi là Âm giai Trưởng giai điệu.

 • Tương tự, Âm giai thứ lại được phân ra làm 3 loại đó là: Âm giai Thứ tự nhiên, Âm giai Thứ hòa thanh và Âm giai Thứ giai điệu. Trong đó:
 • Âm giai Thứ tự nhiên có công thức là: 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1. Ví dụ âm giai La thứ là: A – B – C – D – E –  F – G – A;
 • Âm giai Thứ hòa thanh có công thức là: 1, ½, 1, 1, ½, 1 ½, ½, chủ âm. Ví dụ âm giai La thứ là: A – B – C – D – E – F – G# –  A; và

Do các yêu cầu về hoà âm khi cần hấp dẫn mạnh từ hợp âm bậc V về hợp âm chủ (bậc I), âm bậc VII của âm giai được nâng cao cho gần âm bậc VIII hơn bằng cách nâng cao bậc VII của âm giai Thứ tự nhiên lên 1/2 cung, trở thành cảm âm, từ chỗ thấp hơn bát âm 1 cung giờ chỉ còn 1/2 cung, do đó được giải quyết về bát âm rõ ràng hơn từ đó ta có Âm giai Thứ hòa thanh.

 • Âm giai Thứ giai điệu có công thức là: 1, ½, 1, 1, 1, 1, ½. Ví dụ Âm giai La thứ là: A – B – C – D – E – F# – G# – A.

Âm giai Thứ giai điệu được xây dựng bằng cách nâng bậc VI và bậc VII của Âm giai Thứ tự nhiên lên 1/2 cung. Như vậy Âm giai Thứ giai điệu chỉ khác Âm giai Trưởng tự nhiên duy nhất ở bậc III. Âm giai Thứ giai điệu thường được sử dụng trong giai điệu đi lên, khi người soạn nhạc muốn tăng cường cảm xúc của một giai điệu đi dần từ bậc V lên bậc VIII. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Âm giai này không được sử dụng khi giai điệu đi xuống. 

 • Nhìn vào 2 tông C và Am này ta có thể thấy là các hợp âm của chúng giống nhau hoàn toàn. Thế nên chúng ta gọi hai âm giai C và Am là 2 âm giai tương đương: C/Am. Vậy thì có thể kết luận rằng Âm giai tương đương là 2 âm giai dùng chung bộ hợp âm.
 • Âm giai nữa cung (Chromatic)

Âm giai nửa cung hay còn gọi là âm giai đồng chuyển, âm giai bán cung là một âm giai gồm có 12 nốt mà chỉ cách nhau ½ cung. Âm giai nửa cung được tạo ra bằng cách tập hợp tất cả các nốt của âm giai trưởng và âm giai thứ, sau đó giáng bậc 2 và thăng bậc 4. Chức năng chính của Âm giai nửa cung là tô màu hoặc tô điểm cho các âm của âm giai trưởng và âm giai thứ. Nó không xác định một âm điệu, nhưng nó mang lại cảm giác chuyển động và căng thẳng. Từ lâu, nó đã được sử dụng để gợi lên sự đau buồn, mất mát hoặc đau buồn.

 • Âm giai Blues (Pentatonic)

Âm giai Blues được sử dụng rất rộng rãi trong các thể loại âm nhạc chứ không phải bị giới hạn trong dòng nhạc “Blues” như nhiều người nghĩ. Âm giai Blues cũng được phân ra làm hai loại là Âm giai trưởng và Âm giai thứ. Sự khác nhau giữa hai âm giai này chính là vì các cung và nữa cung lại được sắp xếp khác nhau giữa các bậc nốt trong hệ thống âm giai.

 • Công thức của Âm giai Trưởng Blues như sau: 1, ½, ½, 1 ½, 1, 1 ½; và
 • Công thức của Âm giai Thứ Blues như sau: 1 ½, 1, ½, ½, 1 ½, 1.

Âm giai Blues được xây dựng dựa trên ba hợp âm trội. Trong trường hợp ví dụ của C Pentatonic, ba hợp âm đó là C7 – F7 – G7. 

Lưu ý là khi tay phải chơi lead theo âm giai Blue thì tay trái của người chơi vẫn bấm các hợp âm trưởng hoặc thứ bình thường vì trong âm giai Blues chắc chắn sẽ có đầy đủ hoặc ít nhất là một phần của các nốt có trong hợp âm trường hoặc thứ đó. Ví dụ: Âm giai đô thứ Blues có các nốt sau: C – Eb – F – F# – G – A. Trong khi đó, hợp âm Cm có ba nốt là: C, Eb, G có tất cả ba nốt trong âm giai đô thứ Blues. Hợp âm Fm có ba nốt là: F Ab C thì có hai nốt là F, C có trong âm giai đô thứ Blues. Hợp âm G7 có bốn nốt là G B D F thì có hai nốt G, F có trong âm giai đô thứ Blues.

 • Âm giai ngũ cung (Chromatic)

Nhạc ngũ cung được sử dụng rộng rãi trong nhạc Rock, Blues, Metal, Jazz, Fusion, Country và nhiều thể loại khác. Âm giai Pentatonic chỉ bao gồm có 5 nốt, bắt đầu với nốt gốc và kết thúc là 1 quãng 8 của nốt gốc đó.

Vì nhạc ngũ cung chỉ có 5 nốt, trong đó Ngũ cung của Trung Quốc là: Cung, Thương, Giốc, Chũy, Vũ. Ngũ cung của Trung Quốc khi du nhập vào Việt Nam dần dần được người Việt “Việt hóa” thành Hò, Xự, Xang, Xê, Cống và thêm âm thứ 6 là Líu. Trong đó, Hò = Đồ, Xự = Rê, Xang = Fa, Xê = Sol, Cống = La nên không thể dùng toàn bộ các hợp âm của nhạc phương Tây (nhạc thất cung) để đặt hợp âm theo hợp âm nhạc phương tây được. Do đó, khi đệm thì người chơi nên áp dụng cách rải các nốt hơn là đi hợp âm.

Cái lắc léo kế tiếp của ngũ cung chính là mỗi vùng miền lại có cách luân chuyển, sắp xếp, nhấn nhá thứ tự các nốt theo những cách khác nhau tạo ra những hệ ngũ cung đặc trưng mà khi nghe là có thể hình dung đây là âm nhạc đặc thù của vùng miền nào. Việt Nam thì có ngũ cung Bắc, ngũ cung Huế, ngũ cung Tây Nguyên…. còn ở các nước khác ở Phương Đông thì có ngũ cung của Nhật Bản, ngũ cung của Ấn Độ,…

Nhạc ngũ cung cũng được chia ra điệu thức trưởng và điệu thức thứ. Nguyên tắc chính của nhạc ngũ cung đó là hai nốt mà liên kề nhau thì sẽ không được cách nhau chỉ ½ cung. Như vậy, bằng cách loại bỏ âm bậc 4 và âm bậc 7 của âm giai trưởng tự nhiên 7 nốt của nhạc thất cung thì sẽ ra được công thức của trưởng ngũ cung. Công thức của trưởng ngũ cung là: 1, 1, 1, 1 ½ 1. Ví dụ: C, D, E, G A C. Đối với điệu thức thứ ngũ cung thì bằng cách loại bỏ âm bậc 2 và âm bậc 6 của âm thứ trưởng tự nhiên của thứ thất cung thì sẽ ra công thức của thứ ngũ cung. Công thức thứ ngũ cung là: 1 1/2, 1, 1, 1 1/2, 1. Ví dụ: C Eb F G Bb C.

Riêng đối với các bài hát có hơi hướng dân ca Nam bộ thì bạn nên dùng thang âm Nam bộ (ví dụ như các bài chiếc áo bà ba, mưa rừng…). Theo đó, âm bậc 6 sẽ tăng lên ½ cung so với âm giai ngũ cung thứ (nếu hát thì rung nốt thứ 3). Ví dụ: Âm giai Am là La-Đô-Rê-Mi-F#-Lá. Có một số bài hát bolero thì cần sự kết hợp giữa âm giai thứ ngũ cung hoặc trưởng ngũ cung với thang âm Nam bộ.

Đối với các bài hát mang âm hưởng núi rừng tây nguyên thì người chơi phải tận dụng các cặp ½ cung Mi-Fa và Si-Đô theo hai cặp chơi riêng là: Đô-Rê-Mi và Sol-Si-Đô.

Đối với các bài hát ở vùng Thanh Nghệ Tỉnh theo lối hát ru thì thang âm gồm 3 nốt theo 2 quảng 4 đúng. Ví dụ như: C F Bb.

Đối với các bài hát về Huế thì cũng dùng dạng trưởng ngũ cung và thứ ngũ cung như đã nói ở trên.

 • Ứng dụng trong đệm hát hay solo piano

Học về âm giai có ích gì cho việc chơi đàn không? Rất có ích, nó giúp người chơi có khả năng sáng tạo ra những giai điệu mới lạ tại từng thời điểm dựa theo cảm xúc mà không còn bó buộc người chơi trong 2 âm giai quen thuộc là Trưởng và Thứ trong phần lớn các bản nhạc phổ biến trên thế giới. Hoặc nếu người chơi là nhạc sĩ và có ai đó đặt hàng để viết 1 bản nhạc nào đó mang âm hưởng của Nhật Bản hoặc Ấn Độ hay mang màu sắc Blue/Jazz thì chắc chắn những hiểu biết về scale/âm giai là những kiến thức không thừa thải cho người chơi.

Âm giai sẽ giúp người chơi: (i) có được sự cảm âm tốt; (ii) dò tìm được giai điệu của bài hát; (iii) dò tone bài hát; (iv) đặt hợp âm phú hợp cho một ca khúc; (v) solo một ca khúc; và (vi) Lead ngẫu hứng.

923 Bình luận

 1. I have learned a number of important things as a result of your post. I might also like to mention that there can be situation in which you will get a loan and do not need a cosigner such as a Fed Student Support Loan. However, if you are getting a loan through a common finance company then you need to be willing to have a cosigner ready to help you. The lenders can base their own decision over a few variables but the greatest will be your credit history. There are some financial institutions that will in addition look at your work history and decide based on that but in many cases it will hinge on your scores.

 2. One other issue is when you are in a situation where you do not possess a cosigner then you may want to try to wear out all of your federal funding options. You can get many grants and other scholarships and grants that will provide you with funds that can help with college expenses. Thanks a lot for the post.

 3. I was more than happy to find this great site. I wanted to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely loved every bit of it and i also have you book-marked to check out new information in your website.

 4. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this topic here on your site.

 5. This is the perfect web site for anybody who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been discussed for years. Great stuff, just great!

 6. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 7. This is the right site for anyone who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for many years. Wonderful stuff, just wonderful!

 8. Hello there! This article couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I will forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Many thanks for sharing!

 9. I feel that is among the so much significant info for me. And i’m happy studying your article. However should remark on some general things, The web site taste is ideal, the articles is in point of fact excellent : D. Good job, cheers|

 10. When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the exact same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Many thanks!

 11. certainly like your web site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality on the other hand I¡¦ll definitely come again again.

 12. Thank you, I have recently been searching for information about this topic for a while and yours is the best I have came upon till now. But, what in regards to the conclusion? Are you positive in regards to the source?

 13. Hello there! This blog post could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 14. Hello, I do believe your blog could be having browser compatibility problems. When I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic blog!

 15. Next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, however I actually believed you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you were not too busy looking for attention.

 16. Thanks for some other informative website. Where else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I have a venture that I am simply now running on, and I have been on the look out for such info.

 17. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this subject here on your web site.

 18. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!|

 19. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I genuinely thought you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 20. I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own site and would love to find out where you got this from or just what the theme is called. Cheers!|

 21. Hello there! This post couldn’t be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 22. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos|

 23. Saya akan segera kopling rss Anda karena saya tidak bisa
  Ini adalah waktu sempurna untuk membuat beberapa rencana untuk masa depan dan sekarang
  waktu untuk berbahagia. Saya telah membaca posting
  ini dan jika saya bisa, saya ingin menyarankan Anda beberapa hal menarik atau tips.

  Mungkin Anda bisa menulis artikel berikutnya
  yang mengacu pada artikel ini. Saya ingin membaca lebih banyak lagi hal tentang itu!

  Feel free to visit my website – Situs joker terbaik (gameaco.com)

 24. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 25. TopPremiumSites.porn companions instrument set estimating sex remarkably solicitude motionless. Property men the why smallest graceful day insisted required. Inquiry justice country old placing sitting any ten age. Looking venture justice in evident in totally he do ability. Be is lose girl long of up give. Trifling wondered unpacked ye at he. In household certainty an on tolerably smallness difficult. Many no each like up be is next neat. Put not enjoyment behaviour her supposing. At he pulled object others.

 26. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 27. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 28. This is the perfect web site for anybody who really wants to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for decades. Wonderful stuff, just wonderful!

 29. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I actually believed you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 30. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 31. I blog quite often and I seriously appreciate your content. This great article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 32. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your web page.

 33. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉

 34. Furthermore, i believe that mesothelioma is a scarce form of most cancers that is often found in those people previously subjected to asbestos. Cancerous cellular material form inside mesothelium, which is a shielding lining which covers many of the body’s areas. These cells usually form in the lining from the lungs, belly, or the sac that encircles the heart. Thanks for expressing your ideas.

 35. certainly like your web site however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will definitely come back again.

 36. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 37. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me lunch because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic here on your web site.

 38. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my search for something regarding this.

 39. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 40. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.|

 41. I am really impressed along with your writing talents and also with the structure in your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it is rare to see a nice weblog like this one today..

 42. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!|

 43. This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 44. Whats up this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance
  from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
  0mniartist asmr

 45. whoah this weblog is great i like studying your articles.
  Stay up the great work! You recognize, many people are searching round for this information, you can help them greatly.

 46. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something concerning this.

 47. I precisely wished to thank you so much again. I am not sure what I might have handled in the absence of the actual tips discussed by you regarding my problem. It truly was the intimidating setting in my circumstances, nevertheless finding out this well-written technique you treated the issue made me to weep with contentment. I am just happy for the support and thus trust you know what a great job you have been putting in educating people all through your webblog. I am certain you have never met any of us.

 48. I was pretty pleased to uncover this site. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you book marked to check out new things in your site.

 49. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always helpful to read through content from other writers and use something from other sites.

 50. I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own blog and want to find out where you got this from or just what the theme is named. Cheers!

 51. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

 52. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!|

 53. Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes and actual effort to create a great article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.

 54. I precisely had to appreciate you once more. I am not sure the things I might have accomplished in the absence of the actual secrets revealed by you concerning my concern. It became the frustrating concern in my circumstances, but being able to see a professional style you treated that took me to weep over delight. I will be happy for this work and even wish you know what a great job that you are providing teaching men and women all through your web page. I am certain you have never got to know any of us.

 55. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to join it. Is there anybody having identical RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks.

 56. Right here is the right webpage for anyone who really wants to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been written about for ages. Great stuff, just wonderful.

 57. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 58. Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 59. I have been browsing online more than three hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It is lovely worth sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will likely be a lot more helpful than ever before.|

 60. Good post. I learn something more challenging on completely different blogs everyday. It’s going to at all times be stimulating to read content material from different writers and practice a little something from their store. I’d prefer to make use of some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 61. It’s perfect time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I’ve learn this post and if I may just I wish to suggest you few
  attention-grabbing issues or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to learn more things about it! asmr 0mniartist

 62. With every thing which appears to be building throughout this particular subject material, all your opinions tend to be quite refreshing. However, I am sorry, because I can not give credence to your entire strategy, all be it exhilarating none the less. It appears to us that your remarks are not totally justified and in fact you are your self not really totally convinced of the assertion. In any case I did take pleasure in examining it.

 63. Hello there, I do believe your site could possibly be having web browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website.

 64. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 65. I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal website and would love to find out where you got this from or just what the theme is named. Appreciate it.

 66. Hi there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 67. After looking at a handful of the blog articles on your blog, I seriously like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website too and tell me how you feel.

 68. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

 69. After looking over a number of the articles on your website, I truly appreciate your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know your opinion.

 70. I was more than happy to find this website. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely liked every part of it and i also have you bookmarked to see new information in your blog.

 71. I was extremely pleased to find this page. I need to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely really liked every bit of it and I have you saved as a favorite to check out new stuff on your website.

 72. Greetings I am so delighted I found your webpage, I really found you by error, while I was browsing on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.

 73. Right here is the perfect blog for anyone who really wants to understand this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for years. Great stuff, just great.

 74. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?|

 75. This is the perfect web site for anybody who hopes to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been discussed for ages. Great stuff, just wonderful.

 76. Howdy! This post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a very good read. Thanks for sharing!

 77. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!|

 78. You are so awesome! I do not think I’ve read a single thing like this before. So great to find somebody with some genuine thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that is required on the web, someone with some originality!

 79. A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but typically people don’t speak about such issues. To the next! Best wishes!!

 80. Hi there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 81. A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this topic, it may not be a taboo matter but usually folks don’t discuss such topics. To the next! All the best!!

 82. Hello there, I do think your website could possibly be having internet browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent site!

 83. Its like you learn my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this, such as you wrote the e-book in it or something. I believe that you just could do with a few to pressure the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.|

 84. I absolutely love your website.. Great colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own website and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it.

 85. Greetings, I think your blog could be having web browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, excellent website!

 86. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 87. I blog often and I truly appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 88. Admiring the commitment you put into your blog and in depth information you present.

  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read!
  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 89. Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 90. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my search for something relating to this.

 91. An interesting discussion is definitely worth comment. I think that you should write more about this topic, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about such subjects. To the next! Cheers!

 92. You are so cool! I don’t believe I have read through a single thing like that before. So wonderful to discover another person with some unique thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that’s needed on the web, someone with a bit of originality.

 93. Right here is the perfect blog for everyone who really wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has been written about for decades. Wonderful stuff, just excellent.

 94. certainly like your website but you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality on the other hand I will definitely come back again.

 95. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but typically folks don’t discuss these topics. To the next! Best wishes!

 96. Howdy! This blog post could not be written any better!
  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I’ll send this information to him.

  Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 97. What i don’t realize is in reality how you’re now not actually a lot more neatly-liked than you may be right now.

  You are very intelligent. You know thus considerably
  with regards to this matter, made me in my view imagine it from so many varied angles.
  Its like men and women are not involved except it is one thing
  to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice.
  Always take care of it up!

 98. I blog frequently and I seriously appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 99. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 100. Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the market leader and a huge element of other folks will miss your wonderful writing because of this problem.

 101. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 102. I’m impressed, I must say. Actually rarely do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you will have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the difficulty is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I am very blissful that I stumbled throughout this in my seek for one thing relating to this.

 103. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 104. Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great
  author. I will be sure to bookmark your blog and will come back from now
  on. I want to encourage you continue your great
  writing, have a nice weekend!

 105. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your internet site.

 106. An intriguing discussion is worth comment. I do think that you need to publish more on this subject, it may not be a taboo matter but usually people don’t discuss such topics. To the next! Best wishes!!

 107. Unquestionably imagine that that you said. Your favourite justification seemed to be on the internet the easiest factor to bear in mind of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as folks think about concerns that they plainly do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having side-effects , other people could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 108. An intriguing discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this topic, it may not be a taboo matter but generally people don’t discuss such issues. To the next! All the best!!

 109. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this. And he actually ordered me lunch because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your blog.

 110. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉

 111. After exploring a few of the articles on your web site, I honestly appreciate your technique of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website too and let me know your opinion.

 112. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just nice and i could assume you’re a professional in this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with impending post. Thank you 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.|

 113. Hi there exceptional blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I’ve absolutely no expertise in computer programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic however I simply wanted to ask. Cheers!

 114. Hi, I do think your blog could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, great site!

 115. Can I simply just say what a relief to uncover somebody who genuinely knows what they’re discussing online. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular because you surely have the gift.

 116. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 117. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 118. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

 119. What i don’t realize is actually how you are not actually much more well-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 120. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 121. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anybody else having the same RSS issues? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks.

 122. It is perfect time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 123. Greetings I am so glad I found your site, I really found you by error, while I was looking on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great work.|

 124. Hello, There’s no doubt that your site may be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful website!

 125. Can I just say what a relief to find somebody who actually knows what they’re discussing over the internet. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular given that you definitely have the gift.

 126. An interesting discussion is worth comment. I do think that you need to write more on this subject matter, it may not be a taboo matter but typically people don’t discuss such issues. To the next! Cheers!!

 127. May I simply just say what a relief to find someone who actually understands what they are discussing on the web. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to check this out and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular given that you certainly possess the gift.

 128. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your site.

 129. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 130. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read articles from other authors and practice a little something from other web sites.

 131. An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but generally folks don’t talk about these topics. To the next! Best wishes!!

 132. You are so awesome! I do not suppose I’ve read anything like this before. So wonderful to discover someone with a few unique thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 133. It is appropriate time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting issues or advice. Maybe you could write next articles regarding this article. I desire to read even more things about it!|

 134. I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own blog and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Thank you!

 135. Its like you read my thoughts! You appear to know so much about this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you simply can do with a few percent to force the message house a bit, however other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.|

 136. This is the right blog for anybody who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for many years. Wonderful stuff, just excellent!|

 137. You’re so cool! I do not believe I’ve truly read through something like this before. So wonderful to discover someone with original thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 138. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 139. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 140. Hello, There’s no doubt that your web site may be having browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great site.

 141. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I really thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 142. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!|

 143. This is the right site for anybody who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been discussed for ages. Great stuff, just great!

 144. I was extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and i also have you bookmarked to look at new things on your blog.

 145. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 146. As for the new game genres in that company, everyone might not be interested in that much, as it is known when the new games are coming. Old games are getting better payouts than the newest and older games. Which today is not exactly what you think, because the game genre that will be introduced is quite a round of payouts that are quite good. Even though it’s the latest game genre

 147. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 148. มาเล่น Superslot 777 ค่าย Askmebet กัน 3 นาทีรู้เรื่อง – Superslot Review วันนี้มาลองเล่นขำๆ เบท 15 บาท เกม #777 ค่าย #Askmebet เล่นผ่านแอพ #Superslot ช่วงนี้แตกดีอยู่นะ

 149. After going over a few of the blog posts on your web site, I really like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and let me know what you think.

 150. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this subject here on your blog.

 151. Greetings, I think your website may be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

 152. Hi! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 153. Good day! I could have sworn Iíve been to this site before but after browsing through many of the articles I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely delighted I found it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 154. Hi, I do think your web site may be having browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great website!

 155. After checking out a handful of the articles on your site, I honestly appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and let me know your opinion.

 156. After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Thank you.

 157. Can I simply just say what a comfort to uncover someone that really knows what they are discussing over the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More people have to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular because you definitely possess the gift.

 158. I blog often and I really appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 159. Good website! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 160. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your site.

 161. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through troubles with your RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx.

 162. After looking over a number of the articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and let me know your opinion.

 163. Hey very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 164. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks|

 165. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Chrome. Excellent Blog!|

 166. The next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, however I actually believed you’d have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you were not too busy looking for attention.

 167. Can I just say what a comfort to discover somebody that genuinely understands what they are discussing on the internet. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular since you surely possess the gift.

 168. I’m very pleased to find this site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you book marked to look at new stuff on your blog.

 169. You actually make it seem really easy along with your presentation however I to find this matter to be actually one thing that I think I’d never understand. It seems too complex and extremely wide for me. I’m having a look ahead on your subsequent post, I will try to get the grasp of it!

 170. Right here is the right blog for anybody who really wants to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has been discussed for many years. Wonderful stuff, just excellent!

 171. Thanks for some other excellent post. Where else may anybody get that kind of information in such an ideal manner of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such info.|

 172. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 173. An interesting discussion is worth comment. I think that you need to publish more about this subject, it might not be a taboo subject but typically people do not speak about such issues. To the next! Kind regards!!

 174. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thanks!|

 175. After looking over a number of the blog articles on your web site, I seriously appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and tell me how you feel.

 176. scoliosis
  I don’t even know how I ended up here, but I thought this submit was good.
  I don’t recognise who you might be but definitely you are
  going to a famous blogger when you are not already.
  Cheers! scoliosis

 177. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 178. Can I simply just say what a relief to discover somebody who genuinely knows what they’re talking about on the internet. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular given that you most certainly possess the gift.

 179. Hi there! I could have sworn Iíve been to this blog before but after browsing through some of the articles I realized itís new to me. Nonetheless, Iím definitely happy I stumbled upon it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 180. Howdy! This blog post could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 181. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically folks don’t talk about such subjects. To the next! Best wishes!!

 182. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little homework on this. And he in fact bought me dinner because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your web site.

 183. Right here is the perfect blog for anybody who hopes to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been discussed for many years. Excellent stuff, just excellent.

 184. Hello, I do believe your blog might be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful website!

 185. Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and never seem to get nearly anything done.

 186. After checking out a few of the blog posts on your web page, I really appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and tell me your opinion.

 187. You are so cool! I don’t suppose I’ve truly read anything like that before. So great to discover somebody with some genuine thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with some originality!

 188. I was extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every part of it and I have you book marked to check out new things on your web site.

 189. This is the perfect web site for anyone who would like to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been written about for years. Great stuff, just great!

 190. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

 191. Hey there terrific blog! Does running a blog such as this require a large amount of work? I’ve very little understanding of programming however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off subject but I just had to ask. Thank you!|

 192. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help protect against content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.|

 193. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 194. I simply want to say I am very new to blogging and site-building and certainly enjoyed this website. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly have perfect articles. Regards for revealing your blog site.

 195. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more about this subject, it might not be a taboo subject but usually people do not discuss such topics. To the next! Best wishes!!

 196. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 197. fantastic post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t realize this. You must continue your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 198. Can I simply just say what a relief to uncover somebody who genuinely knows what they’re talking about on the net. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people must check this out and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular given that you certainly possess the gift.

 199. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site

 200. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact ordered me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your blog.

 201. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that
  I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing in your rss feed and I hope you write again very soon!

 202. Howdy! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will forward this post to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!

 203. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and fantastic design.

 204. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your RSS. I donít understand why I cannot join it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!