Hội Nghị Luật Lao Động Việt Nam – Từ Lý Thuyết Đến Thực Tiễn| VNHR 2019

Vào ngày 10/05/2019, Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam -Vietnam Human Resources Association (VNHR) tổ chức sự kiện thường niên: Hội nghị lao động Việt Nam – Từ lý thuyết đến thực tiễn.

Hội nghị có sự tham gia của hai Luật sư Thành viên của Phuoc & Partners, gồm Luật sư Dương Tiếng Thu trong vai trò diễn giả trình bày chủ đề: “Pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài”, và Luật sư Nguyễn Vân Quỳnh trong vai trò diễn giả chia sẻ chủ đề: “Nội quy lao động, quy trình xử lý kỷ luật lao động và cách thức xử lý kỷ luật lao động”.

Bên cạnh đó, Luật sư sáng lập của Phuoc & Partners, ông Nguyễn Hữu Phước tiếp tục tham gia sự kiện trong vai trò là người điều phối và là thành viên trong Ban tổ chức hỗ trợ chỉ đạo và giám sát các giai đoạn quan trọng của chương trình diễn ra được thành công và ấn tượng.

Hội nghị lao động Việt Nam 2019 là nơi kết nối hơn 400 Giám đốc Nhân sự, Nhà điều hành doanh nghiệp và các Luật sư nội bộ, và các Công ty tư vấn luật cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về các chủ đề trọng yếu về Luật Lao động và các quy định tại Việt Nam. Từ đó, các diễn giả cùng với người tham dự thảo luận và đưa ra giải pháp thiết thực cho những vấn đề về lao động mà doanh nghiệp đang gặp phải.