Hội nghị thượng đỉnh nhân sự Việt Nam 2019

Vietnam HR Summit
Time: 8:00 – 17:00, Friday, 20 September 2019
Venue: White Palace Pham Van Dong – 108 Pham Van Dong, Thu Duc District, HCMC
Website: http://vietnamhrsummit.vn/
Hotline: 02838203625
Email: hrsummit@vnhr.vn

Chương trình sự kiện và diễn giả: http://vietnamhrsummit.vn/

Hội nghị thượng đỉnh nhân sự Việt Nam là nơi kết nối các nhà quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành. Hàng năm,VNHR đặt ra các vấn đề xu hướng trong quản lý nguồn nhân lực, qua đó đóng vai trò là nền tảng trao đổi và đề xuất các giải pháp trong tương lai. Hơn 1.000 người tham dự sẽ lắng nghe thuyết trình, tranh luận và nêu vấn đề từ các chuyên gia đến từ Việt Nam và khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh nhân sự Việt Nam là một trong những hoạt động thường niên của VNHR.

Trang www.vietnamhrsummit.vn là trang quản lý và phân phối vé chính thức cho các Tiếp viên Hội nghị.

Ngôn ngữ trình bày: song ngữ, với dịch cabin.