Hà Nội] 03/08/2019 | Pháp luật về Hợp đồng Lao động, Hợp đồng Đào tạo và NDA – NCA

Hội thảo: “Pháp luật về Hợp đồng Lao động, Hợp đồng Đào tạo và NDA – NCA

Thời gian: 14:00 – 16:30, Thứ Bảy ngày 03/18/2019
Địa điểm: đang cập nhật (nội thành Hà Nội)

Thuyết trình bởi:

  • Luật sư Nguyễn Hữu Phước, Luật Sư Sáng Lập, Công ty luật Phước & Các Cộng Sự
  • Luật sư Nguyễn Thu Huyền, Luật sư Thành viên,Công ty Luật TNHH Bizconsult

Hợp đồng Lao động luôn được đánh giá là tài liệu pháp lý quan trọng nhất trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đánh giá được vai trò quan trọng này, các nhà lập pháp đã đưa ra các quy định chi tiết về hình thức, nội dung và nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động nhằm tạo cơ sở chặt chẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Tuy nhiên, hiện nay không ít doanh nghiệp vẫn đang áp dụng các bản hợp đồng lao động không có đầy đủ nội dung bắt buộc theo luật hoặc có quy định nhưng nội dung chỉ tham chiếu chung chung “theo quy định pháp luật” hoặc “theo quy định của công ty” dẫn tới khó khăn khi áp dụng cũng như giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Tương tự Hợp đồng Lao động, Hợp đồng Đào tạo là tài liệu bắt buộc giữa Người lao động và Người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động được đào tạo để làm việc cho Người sử dụng lao động hoặc đào tạo, nâng cao trình độ từ kinh phí của Người sử dụng lao động. Hợp đồng Đào tạo thể hiện các nội dung thỏa thuận của các bên về việc đào tạo, là cơ sở để doanh nghiệp yêu cầu người lao động làm việc trong khoảng thời gian đã cam kết hoặc bồi thường chi phí đào tạo khi có hành vi vi phạm hợp đồng. Người lao động theo đó cần nắm được các quy định pháp lý có liên quan cũng như hiểu rõ nội dung của Hợp đồng Đào tạo để tự bảo vệ các quyền, lợi ích của mình và sau khi ký kết có thể thực hiện đúng theo các cam kết đã đưa ra.

Ngoài các Hợp đồng nêu trên, việc người sử dụng lao động yêu cầu người lao động ký kết và thực hiện Thỏa thuận về Bảo mật thông tin và Hạn chế Cạnh tranh (tiếng Anh là: Non – Disclosure Agreement & Non Competition Agreement, viết tắt là NDA – NAC) ngày một phổ biến trên thực tế. Tuy nhiên, khác Hợp đồng Lao động và Hợp đồng Đào tạo, pháp luật lao động chưa có quy định cụ thể về nội dung của Thỏa thuận này (đặc biệt là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh) nên hiện đang có nhiều quan điểm trái chiều về hiệu lực và khả năng thi hành của NDA – NCA.

Trong bối cảnh đó, VNHR tổ chức Hội thảo này nhằm cung cấp các thông tin về quy định pháp luật, các quan điểm pháp lý có liên quan và kỹ thuật soạn thảo các tài liệu pháp lý này để Người sử dụng lao động có thể xây dựng các hợp đồng/thỏa thuận một cách chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mình; và trang bị kiến thức cho Người lao động để có thể hiểu rõ nội dung của các hợp đồng/thỏa thuận này làm cơ sở quyết định ký kết với Người sử dụng lao động.