Hội thảo luật lao động – Các quy định mới trong năm 2019 và 2020 có ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và Luật sư Dương Tiếng Thu được mời làm hai diễn giả duy nhất trong một sự kiện hội thảo định kỳ hàng tháng của Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) vào ngày 21/02/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 29/3/2020 tại Hải Phòng về Đề tài: Các quy định mới về luật lao động trong năm 2019 và 2020 có ảnh hưởng đến doanh nghiệp.