Hội thảo “Tai nạn lao động và cách xử lý”

Ngày 15/6/2017 vừa qua, Luật sư sáng lập Phuoc & Partners, ông Nguyễn Hữu Phước đã tham dự một buổi hội thảo với chuyên đề “Tai nạn lao động và cách xử lý” do Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam (VNHR) tổ chức, với tư cách là người điều phối chính của chương trình.

Trong buổi hội thảo được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh lần này, diễn giả chính của chương trình, luật sư Lê Hoàng Chương đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến an toàn lao động mà các doanh nghiệp ngày nay rất chú trọng và những khó khăn trong việc thiết lập và xây dựng những chính sách đảm bảo an toàn lao động và việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, buổi hội thảo còn chia sẻ những trường hợp tai nạn lao động trong thực tế và những hậu quả đi kèm là những mối quan tâm lớn đối với người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý.

Xuyên suốt chương trình, các luật sư là diễn giả chính và người điều phối chính đã mang đến những thông tin hữu ích dưới góc độ pháp lý nhằm giúp các doanh nghiệp và các cá nhân tham dự có những cách nhìn nhận và đánh giá mang tính thực tiễn trong việc xác định các khoản và mức độ bồi thường theo quy định của pháp luật, các thức xử lý để đảm bảo sự công bằng cho các bên liên quan.

Để theo dõi và cập nhật thông tin tham dự những sự kiện hội thảo mới nhất do VNHR tổ chức, vui lòng nhấp vào Hội thảo “Tai nạn lao động và cách xử lý”