Khái niệm tranh chấp lao động tập thể và 2 lưu ý về tranh chấp lao động tập thể?

tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động. Trong đó, tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho một người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của người sử dụng lao động với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Khi tranh chấp lao động tập thể xảy ra, các bên cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Tranh chấp có thể được giải quyết bởi: (i) thủ tục hòa giải tranh chấp lao động của hòa giải viên lao động; (ii) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền và Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích; (iii) Tòa án nhân dân có thẩm quyền;
  • Tranh chấp lao động tập thể về quyền có thời hạn yêu cầu giải quyết là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi vi phạm;

Hành động đơn phương của một bên chống lại bên kia trong giai đoạn tranh chấp lao động tập thể đang được giải quyết sẽ bị cấm.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về lao động và việc làm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-associates.com