Vấn đề gì là khó khăn nhất khi sáp nhập, hợp nhất công ty luật?

427

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

Kinh nghiệm cho thấy rằng các vấn đề sau đây thường sẽ là các vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quá trình thương lượng sáp nhập, hợp nhất giữa các công ty luật và làm gia tăng khả năng việc thương lượng bị đổ vỡ: 

  • Tên gọi của công ty luật sau khi sáp nhập, hợp nhất

Đây là một vấn đề cực kỳ đau đầu, nhạy cảm và thường là một trong những lý do chính của sự sụp đỗ quá trình thương lượng giữa các bên. Khi một công ty luật có quy mô nhỏ hơn sáp nhập, hợp nhất vào một công ty luật lớn hơn thì tên gọi của công ty luật sau khi sáp nhập, hợp nhất hiếm khi trở thành vấn đề lớn giữa các bên vì tên gọi của công ty luật lớn hơn thường sẽ được giữ lại trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu sáp nhập, hợp nhất gần như bình đẳng với nhau hay sự chênh lệch được cho là không quá lớn thì vấn đề này lại thường trở nên cực kỳ nhạy cảm vì mỗi bên đều muốn tên của mình được tiếp tục tồn tại một cách toàn bộ hoặc phải là một phần chính trong tên gọi của công ty luật sau khi sáp nhập, hợp nhất. Bên cạnh đó, việc đặt tên công ty luật nào trước và công ty luật nào sau trong cụm tên mới cũng rất khó có sự thỏa hiệp và giải quyết thấu đáo, vẹn tình, trọn lý cho tất cả các bên.

Để giải quyết vấn đề khó khăn này, lời khuyên cho bạn là các bên là nên thỏa thuận với nhau về việc sử dụng các thông tin doanh nghiệp đã được các bên kiểm tra chéo lẫn nhau về các vấn đề như tài chính, nhân sự, danh mục khách hàng, v.v… để làm cơ sở so sánh thực lực của các bên nhằm xác định tên của bên nào sẽ đứng trước và tên của bên nào sẽ đứng sau cũng như tên của bên nào sẽ bị cắt bớt đi khi hợp nhất các tên lại với nhau.

  • Bầu chọn luật sư điều hành, luật sư trưởng chi nhánh và luật sư phụ trách các bộ phận chuyên môn

Luật sư điều hành, luật sư trưởng các chi nhánh và luật sư phụ trách các phòng, ban, bộ phận chuyên môn là những vị trí công việc đóng vai trò quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty luật. Với vị trí luật sư điều hành hoặc luật sư trưởng của chi nhánh, đây sẽ là những người có thẩm quyền rất lớn trong việc quản lý, điều hành các hoạt động chung hằng ngày của công ty luật của bạn hay các công việc mang tính cục bộ tại các chi nhánh của công ty luật của bạn. Đối với vị trí trưởng các phòng, ban, bộ phận, mặc dù họ không có thẩm quyền quản lý những vấn đề có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành chung của công ty luật của bạn, họ lại là những người trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền chuyên môn nghiệp vụ của từng phòng, ban, bộ phận của họ. Chính vì tầm quan trọng và thẩm quyền rất lớn của các vị trí công việc này, bất kỳ bên nào được quyền đề cử người của mình đảm nhận các vị trí công việc then chốt đó sẽ vô hình chung đưa ra một thông điệp ngầm đối với các bên và các bên thứ ba rằng bên đó chiếm ưu thế trong công ty luật của bạn sau khi sáp nhập, hợp nhất. Điều này sẽ dẫn đến thực tế đó là việc lựa chọn ngườiđảm nhiệm các vị trí công việc đó luôn là vấn đề cam go và nhạy cảm khi các bên đàm phán phương án sáp nhập, hợp nhất.

Để phần nào giải quyết được vấn đề nan giải này, bạn nên cân nhắc thực hiện một số giải pháp thực tiễn sau đây:

  • Quyền lực trong công ty luật nói chung nên được trải đều cho các bên theo hướng mỗi vị trí luật sưđiều hành, luật sưtrưởng chi nhánh và luật sưphụ trách các phòng, ban, bộ phận chuyên môn đều sẽ có một người nào đódo mỗi bên đề cử đảm nhiệm. Điều này có nghĩa rằng công ty luật của bạn cùng lúc sẽ có hơn một người làm luật sưđiều hành, cũng có hơn một người làm luật sưtrưởng chi nhánh và tương tự như vậy cho các phòng ban, bộ phận chuyên môn. Quyết định tương ứng với từng vị trí công việc sẽ chỉ được thông qua khi tất cả các luật sưđảm nhiệm vị trí đó cùng đồng thuận;
  • Một cách khác nữa là sử dụng hình thức quản lý răng lược, tức là mỗi vị trí công việc sẽ có hai người cùng đảm trách nhưng khi không có sự đồng thuận giữa hai người đứng đầu một vị trí quản lý nào đó thì một người trong số họ sẽ có quyền quyết định sau cùng. Bên cạnh đó, ví dụ nếu một bên có người của mình được quyền quyết định về vấn đề tài chính, kế toán thì bên còn lại sẽ có người của mình có quyền quyết định các vấn đề nhân sự, phát triển kinh doanh;
  • Việc phân bổ quyền quản lý, điều hành theo kiểu răng lược như trên cũng sẽ được áp dụng đồng thời với phương thức chỉ có một người cho mỗi vị trí công việc nhưng để cho các bên luân phiên đề cử người của mình đảm nhiệm các vị trí công việc đó. Nhiệm kỳ của từng vị trí công việc theo đó cũng nên được các bên thỏa thuận rút ngắn lại ví dụ trước đây nhiệm kỳ của luật sưđiều hành và luật sưtrưởng chi nhánh là 4 năm thì bây giờ sẽ còn lại là 02 năm chẳng hạn. Do thời gian đảm nhận vị trí công việc ngắn, các bên sẽ dễ dàng đồng thuận với nhau hơn trong việc xác định ai sẽ là người đảm nhận các vị trí công việc này trước; và
  • Thay vì để thẩm quyền quyết định nhiều vấn đề quản trị quan trọng cho các vị trí công việc quan trọng này có thể gây e ngại về việc tập trung quá nhiều quyền lực cho một bên, các bên có thể thỏa thuận về việc giảm quyền của các vị trí công việc quan trọng này khi thực hiện các công việc quản trị của công ty luật. Với phương án này, các quyết định quản trị và điều hành quan trọng sẽ được tập trung về một mối là hội đồng luật sư thành viên để tất cả các bên có người trong đó đều có cơ hội xem xét và đưa ra ý kiến của mình. Nếu số lượng các luật sư thành viên sau khi sáp nhập, hợp nhất khá nhiều, quyền quyết định nên được tập trung về một nhóm các luật sư thành viên cao cấp nào đó được các bên tự thành lập, có thể gọi là ban điều hành chẳng hạn.
  • Phân chia thu nhập hợp lý cho luật sư thành viên

Nếu xét đến các vấn đề chẳng hạn như tên gọi của công ty luật hay vị trí quản lý điều hành là lợi ích về mặt tinh thần thì việc phân chia thu nhập cho từng luật sư thành viên được xem là lợi ích về vật chất thiết thực nhất mà tất cả luật sư thành viên đều quan tâm. Mỗi công ty luật đều đã trải qua những giai đoạn phát triển thăng trầm khác nhau và do đó hình thành nên cách phân chia thu nhập phù hợp cho các luật sư thành viên trong công ty luật của họ. Khi sáp nhập, hợp nhất các công ty luật lại với nhau, thông thường các bên đều mong muốn duy trì và tiếp tục áp dụng những thỏa thuận phân chia thu nhập đã có tại công ty luật của từng bên trong công ty luật sau khi sáp nhập, hợp nhất để các luật sư thành viên vẫn được hưởng những lợi ích trước đây mà họ đã được hưởng. Tuy nhiên, do các thỏa thuận này được xây dựng dựa trên lịch sử hình thành và phát triển, hoàn cảnh riêng của từng công ty luật, theo từng giai đoạn thăng trầm của họ cho nên sẽ có những khoản thu nhập phải trả cho một số luật sư thành viên nào đó dù rằng rất hợp lý nếu xét riêng của từng công ty luật nhưng lại không hợp lý nếu tính đến lợi ích chung của công ty luật sau khi sáp nhập, hợp nhất. Một vài ví dụ điển hình cho trường hợp này là các khoản thu nhập trả cho các luật sưsáng lập cho công sức mà họ đã bỏ ra cho việc thành lập từng công ty luật trước đây, hay thu nhập trả thêm cho những luật sưcó thâm niên làm việc cho từng công ty luật dù họ sắp nghỉ hưu, hay không còn năng lực làm việc.

Để việc sáp nhập, hợp nhất tiếp tục được tiến hành một cách thuận lợi cũng như để cho công ty luật sau khi sáp nhập, hợp nhất được phát triển hơn nữa, các bên cần nhìn nhận với nhau rằng việc phân chia thu nhập như vậy cần dựa vào năng lực của từng luật sư thành viên là chính thay vì chỉ dựa chủ yếu vào các yếu tố có tính lịch sử, đặc thù, hoàn cảnh của từng công ty luật. Các bên cần giảm bớt việc tiếp tục áp dụng các thỏa thuận cũ về phân chia thu nhập cho luật sư thành viên mà tạo ra sự chênh lệch thu nhập mà không dựa vào năng lực của từng luật sư thành viên trong công ty luật sau khi sáp nhập, hợp nhất. Đối với những thỏa thuận thu nhập không thể thay đổi được trong một sớm một chiều, các bên có thể cho tiếp tục áp dụng thêm một khoảng thời gian hợp lý nữa ví dụ như từ khoảng từ 02 đến 04 năm xem đây như là thời kỳ quá độ hay chuyển tiếp để giúp những luật sư thành viên cốt cán của từng công ty luật không bị giảm thu nhập đột ngột sau khi sáp nhập, hợp nhất làm họ bị hụt hẫng. Hội đồng luật sưsẽquay lại thảo luận vấn đề này sau khi các luật sư thành viên đã thật sự hòa nhập với nhau và tận dụng tối đa những thuận lợi từ việc sáp nhập, hợp nhất để gia tăng đáng kể thu nhập cho các luật sư thành viên. Khi đó, việc giảm bớt hay bỏ đi các thỏa thuận thu nhập trước đây mà không còn phù hợp với tình hình thực tế sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của những luật sư thành viên hiện đang hưởng lợi từ thỏa thuận đó và họ sẽ dễ dàng thỏa hiệp hơn.   

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.