Quyển số 3: Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm

Quyển số 3: Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm

Tiếp theo Quyển số 1: Sổ Tay Pháp Luật Lao Động và Quyển số 2: Các Câu Hỏi Thường Gặp trong Pháp Luật Lao Động, mình xin được giới thiệu tiếp đến Quyển số 3 của Bộ sách chuyên đề về pháp luật lao động.

Bộ luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành nói chung có cung cấp một số biểu mẫu để tham khảo nhưng đó chỉ là các biểu mẫu báo cáo lao động định kỳ theo quy định nhằm giúp cho công tác quản lý lao động của các cơ quan quản lý lao động địa phương được thống nhất và thuận tiện. Tuy nhiên, luật lao động cũng còn yêu cầu nhiều vấn đề pháp lý khác có liên quan đến lao động cũng phải theo biểu mẫu hoặc phải được soạn thảo theo trình tự và/hoặc phải có các thông tin bắt buộc nào đó nhưng lại không cung cấp biểu mẫu để tham khảo và vì thế bạn nên đọc Quyển số 3. Quyển số 3 cung cấp gần như toàn bộ các biểu mẫu về các tài liệu, giấy tờ nội bộ trong doanh nghiệp mà luật lao động yêu cầu nhưng lại không cung cấp biểu mẫu. Để thuận tiện cho những bạn đang làm việc cho doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, các biểu mẫu trong Quyển số 3 còn có thêm nội dung bằng tiếng Anh.

Mình hy vọng rằng Quyển số 3 của Bộ sách chuyên đề về pháp luật lao động được tái bản lần này sẽ mang lại nhiều hỗ trợ cần thiết cho các bạn làm nhân sự và luật sư nội bộ khi thực hiện các công việc hàng ngày có liên quan đến luật lao động tại doanh nghiệp. Nếu quan tâm đến Quyển số 3 của Bộ sách này, bạn có thể tìm mua ở các nhà sách online và offline trên toàn quốc như Tiki, Fahasha, Tổng Hợp hay có thể đăng ký mua sách trực tiếp theo đường link dưới đây để có chữ ký của tác giả:

PHUOC & PARTNERS BOOK ORDERING 2021 (Page 1 of 9) (office.com)