Làm Thế Nào Để Xây Dựng Những Tập Đoàn Luật Sư Việt Nam Tầm Cỡ Trên Sân Nhà?

Việt Nam đã chính thức được công nhận là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào tháng 01/2007. Như vậy, đã đến lúc chúng ta phải tham gia vào sân chơi kinh tế toàn cầu. Việc hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế Việt Nam là thật sự cần…

Xem Thêm