Người lao động có thể tự chốt sổ bảo hiểm xã hội được không?

Theo quy định tại Điều 47.3 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả lại cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp người sử dụng lao động không chốt sổ bảo hiểm xã…

Xem Thêm