tranh thue hop phap

Để tránh thuế hợp pháp, doanh nghiệp cần lưu ý và tận dụng một số điểm sau

Liên quan đến tránh thuế nhập khẩu Doanh nghiệp nên tận dụng việc nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ những quốc gia có ký các hiệp định ưu đãi thuế quan với Việt Nam, ví dụ như việc tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh…

Xem Thêm