Thuế âm là gì? Tại sao lại có Thuế âm

thue am la gi

Thuế âm là một thuật ngữ có ý hướng đến thuế đánh trên thu nhập của cá nhân hơn là trên doanh nghiệp vì ở góc độ kinh tế và xã hội học, khi đề cập đến thuế âm tức là đang nói đến hệ thống phúc lợi xã hội trong đó cá nhân có thu nhập thấp (dưới một số tiền nhất định) sẽ không phải nộp thuế hoặc thậm chí nhận được khoản tiền bổ sung từ chính phủ thay vì nộp thuế cho chính phủ.

  • Tại sao lại có thuế âm?

Ở góc độ quản lý vĩ mô, chính phủ cần phải đảm bảo công bằng (có tính chất tương đối) và phúc lợi tối thiểu cho nhiều đối tượng trong xã hội, đặc biệt là những đối tượng có thu nhập thấp. Về nguyên tắc, tất cả mọi cá nhân có thu nhập chịu thuế đều phải có nghĩa vụ nộp thuế, khai báo thu nhập để tính thuế. Tuy nhiên, thu nhập của mỗi cá nhân trong xã hội không giống nhau, thậm chí là chênh lệch rất lớn. Do đó, chính sách thuế âm được áp dụng nhằm tao sự cân bằng tương đối trong xã hội, theo hướng Nhà nước và những người thu nhập cao sẽ chia sẻ với những người thu nhập thấp.Vì vậy, chỉ có những cá nhân có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập tính thuế tối thiểu thì mới phải đóng thuế thu nhập, còn cá nhân có thu nhập thấp hơn mức đó sẽ không phải đóng thuế thu nhập.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về Thuế, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com