Những điều cần biết về thuế âm

1566
tranh thue hop phap

Mặc dù thuế âm có ý hướng đến thuế thu nhập cá nhân, nhưng sự xuất hiện của thuế âm còn có thể được nhìn thấy ở góc độ thuế giá trị gia tăng khi thuế giá trị gia tăng đầu ra nhỏ hơn số thuế giá trị gia tăng đầu vào. Điều này phản ánh tình trạng người nộp thuế đã nộp thuế giá trị gia tăng tính trên hàng hóa, dịch vụ họ tiêu thụ nhiều hơn so với số thuế giá trị gia tăng tính trên hàng hóa, dịch vụ mà họ đưa vào thị trường lưu thông. Trong tình huống này, người nộp thuế giá trị gia tăng âm có thể được hoàn thuế nếu đáp ứng các quy định pháp luật cụ thể như đã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, tuân thủ quy định về kế toán, hóa đơn chứng từ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, thời hạn khấu trừ thuế giá trị gia tăng âm trước khi được hoàn thuế…

Như tất cả vấn đề khác của xã hội, thuế âm cũng ẩn chứa hai mặt của một vấn đề, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Bên cạnh việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho những cá nhân có thu nhập thấp nói chung, thuế âm hiện nay đang đánh vào các cá nhân có thu nhập trung bình và cao. Điều này thể hiện ở mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam hiện nay còn cao (thuế suất lũy tiến với mức tối đa là 35%). Bên cạnh đó, trong khi thu nhập của các cá nhân đang chênh lệch lớn thì mức giảm trừ gia cảnh (cho bản thân và cho người phụ thuộc) lại được tính như nhau mặc dù người có thu nhập cao sẽ có cách chi tiêu khác người có thu nhập thấp. Nói cách khác, chính sách thuế âm cũng đang thể hiện sự chưa công bằng thật sự.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về Thuế, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com