1. Thuế chống bán phá giá là gì?

tranh thue hop phap

Trong xu hướng giao thương và hội nhập hiện nay, thuế chống bán phá giá đã dần trở thành một cụm từ phổ biến đối với người dân nói chung và giới thương nhân nói riêng. Thuế chống phá giá về bản chất là một trong các biện pháp phòng vệ thương mại để chống bán phá giá nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Về định nghĩa pháp lý thì là thuế chống bán phá giá là khoản thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. Thuế chống bán phá giá còn là công cụ hữu hiệu nhằm chống việc cạnh tranh không lành mạnh theo nguyên tắc thị trường, hạn chế những thiệt hại đáng kể cho hàng hóa nội địa.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về Thuế, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com