Những điều nhà đầu tư cần biết về thuế chứng khoán

Cách tính thuế chứng khoán phụ thuộc vào chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

  • Đối với những tổ chức là các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh chứng khoán, tức là cung cấp các dịch vụ về chứng khoán theo ngành nghề kinh doanh đăng ký của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như các doanh nghiệp khác. Đối với những cá nhân hành nghề độc lập cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán mà có phát sinh thu nhập thì cá nhân đó có trách nhiệm nộp thuế thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh.
  • Đối với nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán là tổ chức, thuế chứng khoán ở Việt Nam là thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên tiền lãi từ chuyển nhượng chứng khoán. Khi đó tiền lãi từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ tính vào thu nhập khác của tổ chức đó để áp thuế suất 20%. Trong khi đó, thuế chứng khoán áp dụng cho cá nhân sẽ là 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
  • Ngoài ra, trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn do công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán phát hành thì nhà đầu tư là cá nhân không phải khai và nộp thuế chứng khoán cho đến khi thực hiện chuyển nhượng chứng khoán cùng loại thì mới nộp thuế này. Đối với thu nhập cá nhân từ hoạt động đầu tư vốn gồm lãi tiền vay, lợi tức cổ phần hoặc thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, nhận quà tặng là chứng khoán, thuế chứng khoán trong trường hợp này được hiểu là thuế thu nhập cá nhân tính trên giá trị tài sản nhận được.

Thị trường chứng khoán diễn ra rất nhiều các hoạt động khác nhau và những giá trị có được có thể sẽ trở thành đối tượng chịu thuế chứng khoán theo quy định pháp luật thuế hiện hành. Thuế chứng khoán còn liên quan đến thủ tục kê khai, nộp, quyết toán thuế phát sinh từ giao dịch chứng khoán. Do đó, các tổ chức phát hành, nhà đầu tư chứng khoán hoặc cung cấp các dịch vụ chứng khoán cần nắm rõ những loại thuế nào cần phải nộp để tránh tình trạng vi phạm, dẫn đến nhiều hậu quả bất lợi cho chính tổ chức và bản thân.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về Thuế, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com