Có những lưu ý gì trong thuế chống bán phá giá?

tranh thue hop phap

Thuế chống bán phá giá mang một số đặc điểm đặc trưng bao gồm:

  • Đối tượng chịu thuế chống bán phá giá sẽ là hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào một quốc gia;
  • Đối tượng nộp thuế chống bán phá giá sẽ là các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá; và
  • Người có thẩm quyền áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một loại hàng hóa nhất định sẽ là Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Nguyên tắc áp dụng thuế chống bán phá giá gồm:

  • Thuế chống bán phá giá chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước;
  • Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được thực hiện khi đã tiến hành Điều tra và phải căn cứ vào kết luận Điều tra theo quy định của pháp luật;
  • Thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam;
  • Việc áp dụng thuế chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế – xã hội trong nước.

Không phải mọi hành vi bán phá giá đều phải chịu thuế chống bán phá giá. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thuế chống bán phá giá chỉ được áp lên hàng hóa khi thỏa mãn được các điều kiện bao gồm: (i) Mức độ chênh lệch giữa giá thông thường và giá xuất khẩu (biên độ bán phá giá) phải lớn hơn hoặc bằng 2%; (ii) Gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể với ngành sản xuất hàng hóa tương tự trong nước; và (iii) Việc bán phá giá sẽ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại xảy ra cho ngành sản xuất nội địa.

Bên cạnh đó để áp dụng thuế chống bán phá giá lên một hàng hóa nhất định, cơ quan có thẩm quyền cũng cần xét đến mức độ cần thiết nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho hàng hóa nội địa và không được gây thiệt hại cho lợi ích kinh tế xã hội trong nước. Ngoài ra, thuế chống bán phá giá chỉ được áp lên hàng hóa khi đã được tiến hành điều tra và có kết luận rõ ràng của cơ quan chức năng về các điều kiện áp dụng. Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá kể từ ngày có quyết định sẽ không quá 05 năm và thời hạn này có thể sẽ được gia hạn thêm nếu xét thấy cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về Thuế, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com