Cách 10: Cách phân chia thu nhập dựa trên yếu tố chủ quan và khách quan kết hợp

442

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

Đây là cách phân chia thu nhập được xác định bằng cách phân tích các yếu tố chủ quan, ví dụ như thái độ làm việc, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm hành nghề, công việc phát triển kinh doanh với sự hỗ trợ của các yếu tố khách quan, ví dụ như số lượng khách hàng mang về, tỷ lệ doanh thu trên các công việc pháp lý của khách hàng của từng luật sư thành viên. Công ty luật sẽ phải thành lập ủy ban nội bộ, bao gồm những luật sư thành viên có kinh nghiệm, uy tín và thâm niên để xem xét các yếu tố chủ quan đó.

Cách phân chia thu nhập này có mặt thuận lợi là nó khuyến khích các luật sư thành viên làm việc ở mức độ cao hơn để gia tăng thu nhập của họ. Cách phân chia thu nhập này sử dụng các yếu tố khách quan là điểm khởi đầu để từ đó đánh giá, giúp việc phân tích các yếu tố chủ quan được chính xác hơn.

Ví dụ, khi xem xét đánh giá một luật sư thành viên nào đó, Ủy ban nội bộ đầu tiên sẽ xem xét liệu rằng luật sư thành viên đó đã mang về cho công ty luật bao nhiêu doanh thu từ khách hàng trong kỳ (yếu tố khách quan) để từ đó xác định điểm khởi đầu tương ứng với một mức thu nhập nào đó mà luật sư thành viên đó được nhận. Từ điểm khởi đầu đó, Ủy ban nội bộ sẽ tiếp tục xem xét đến các yếu tố chủ quan, ví dụ như thái độ làm việc, thời gian luật sư thành viên dành cho công việc huấn luyện nhân viên, thời gian thực hiện các công việc hành chính và phát triển kinh doanh của công ty luật, v.v…, để từ đó tiếp tục cho điểm để luật sư thành viên đó nhận được thêm một khoản thu nhập bổ sung khác căn cứ vào mức thu nhập mà các luật sư thành viên đã thống nhất.

Một thuận lợi khác của cách phân chia thu nhập này là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. Các yếu tố khách quan nhiều khi không thể phản ánh được một cách đầy đủ những đóng góp của luật sư thành viên nên cần phải xem xét đến những yếu tố chủ quan thì mới được cho là phù hợp nhất. Cách phân chia thu nhập này cũng giúp giảm bớt tình trạng có nhiều luật sư thành viên thể hiện rất tốt trên số liệu doanh thu khách hàng nhưng lại được cho là không có chuyên môn cao, không có đầy đủ tư cách đạo đức hành nghề, không dành nhiều thời gian cho việc phát triển kinh doanh và công việc hành chính của công ty luật.

Bất lợi chính của cách phân chia thu nhập này là do một phần thu nhập của các luật sư thành viên được tính toán dựa trên các yếu tố chủ quan, mà các yếu tố này lại được chủ yếu dựa trên quan điểm và đánh giá chủ quan của một số luật sư thành viên trong Ủy ban nội bộ. Do đó, điều này tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả là sẽ có một số luật sư thành viên không thật sự hài lòng với đánh giá của Ủy ban nội bộ hay đôi khi đánh giá của các thành viên trong Ủy ban nội bộ trên thực tế cũng có phần thiên vị dành cho một vài luật sư thành viên nào đó. Một nhược điểm khác của cách phân chia thu nhập này là các luật sư thành viên sẽ không thể nào ước tính được thu nhập của mình vào đầu năm để làm cơ sở phấn đấu vì họ không thể biết được các yếu tố khách quan sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến việc đánh giá thành tích làm việc của họ.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.