Cách 6: Cách phân chia thu nhập dựa trên phần trăm doanh thu từ khách hàng do luật sư thành viên mang về và phân chia lợi nhuận bằng nhau từ góp vốn

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

………………………….

Một cách phân chia thu nhập khác phổ biến tại Việt Nam là phân chia thu nhập dựa trên doanh thu từ khách hàng mà mỗi luật sư thành viên mang về cho công ty luật. Theo đó, công ty luật sẽ trích ra một tỷ lệ phần trăm từ doanh thu của các khách hàng mà luật sư thành viên mang về để trả cho luật sư thành viên đó. Tuy nhiên, phần doanh thu còn lại sẽ được sử dụng để trang trải tất cả chi phí hoạt động của công ty luật. Nếu vẫn còn dư thì sẽ chia lợi nhuận cho các luật sư thành viên góp vốn theo tỷ lệ bằng nhau.

Cách này có lợi thế là khuyến khích việc tăng trưởng doanh thu cho công ty luật, vì các luật sư phải tự mình tiếp cận, quảng bá, và phát triển kinh doanh để tìm kiếm khách hàng mới và đem về nhiều hợp đồng pháp lý hơn từ khách hàng hiện có. Điều này đồng nghĩa với việc tăng doanh thu cho công ty luật và tăng thu nhập cho từng luật sư. Cách này cũng khuyến khích sự sáng tạo và khả năng kinh doanh của các luật sư thành viên. Bằng cách tạo ra thêm doanh thu cho công ty luật, các luật sư cũng tạo ra cơ hội để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng cường kỹ năng kinh doanh, và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình. Điều này cũng giúp tăng động lực và cam kết của các luật sư đối với công ty luật, cũng như giúp tạo ra một môi trường làm việc đầy cạnh tranh và sáng tạo.

Mặc dù cách phân chia thu nhập có thể kích thích sự tăng trưởng doanh thu cho công ty luật bằng cách đẩy các luật sư thành viên phải tự mình quảng cáo, tiếp thị và phát triển kinh doanh để tìm kiếm khách hàng mới hoặc tăng doanh thu từ các khách hàng hiện tại, nhưng lại có những hạn chế đáng lưu ý.

Điều đầu tiên cần lưu ý là việc phân chia thu nhập này không rõ ràng với những khách hàng không phải từ các luật sư thành viên giới thiệu, mà đến từ các công cụ tìm kiếm trên mạng. Vì vậy, không có sự phân định rõ ràng ai trong số các luật sư thành viên sẽ được giao phụ trách công việc pháp lý cho những khách hàng này và cách trích lấy phần doanh thu từ những khách hàng này để phân chia cho các luật sư thành viên cũng không được xác định rõ ràng.

Hậu quả của việc này là có thể tạo ra sự cạnh tranh giữa các luật sư thành viên trong việc tranh giành khách hàng. Thay vì tập trung thực hiện tốt các dịch vụ pháp lý cho những khách hàng này, các luật sư thành viên lại chỉ quan tâm đến việc giành được khách hàng mới hoặc chuyển những khách hàng hiện tại sang cho các luật sư thành viên khác để tăng thu nhập của mình. Điều này có thể dẫn đến việc chất lượng dịch vụ pháp lý bị giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của công ty luật.

Ngoài những lợi ích mà cách phân chia thu nhập theo tỷ lệ phần trăm mang lại, còn tồn tại nhiều bất lợi. Trong trường hợp khách hàng không phải do các luật sư thành viên giới thiệu mà đến công ty luật thông qua các công cụ tìm kiếm trên internet như Google, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter hoặc là những khách hàng mới, cách phân chia thu nhập này lại không thể xác định rõ ai trong số các luật sư thành viên sẽ được giao phụ trách công việc pháp lý của họ và việc trích một phần doanh thu từ các khách hàng này sẽ được xử lý như thế nào. Hậu quả là có thể xảy ra tranh giành khách hàng giữa các luật sư thành viên, khiến họ chỉ quan tâm đến việc mang khách hàng mới về cho công ty luật mà không nhiệt tình trong việc thực hiện công việc pháp lý của họ. Thay vào đó, họ chỉ muốn giao lại các công việc cho các luật sư thành viên khác hoặc giành khách hàng để tăng thu nhập và cơ hội trong tương lai.

Vấn đề khác đối với cách phân chia thu nhập này là do sự cạnh tranh gay gắt giữa các luật sư thành viên, họ thường không có chuyên môn sâu rộng về bất kỳ lĩnh vực pháp luật đặc thù nào, mà chỉ biết một cách bề ngoài về tất cả các lĩnh vực pháp luật. Điều này sẽ góp phần làm giảm chất lượng dịch vụ của công ty luật, dẫn đến mất lòng tin của khách hàng và mất thị phần đối với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường pháp lý.

Tuy vẫn tồn tại một số bất cập, cách phân chia thu nhập theo tỷ lệ phần trăm vẫn phù hợp với những công ty luật nào mới thành lập và muốn tăng trưởng nhanh về doanh thu trong giai đoạn phát triển ngắn hạn từ 03 đến 04 năm tiếp theo. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn về chiến lược phát triển của công ty luật, cách phân chia thu nhập này không chỉ không thúc đẩy các luật sư thành viên nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý mà còn tạo ra rủi ro cho sự phát triển của công ty luật trong trung và dài hạn.

Tóm lại, đây là cách phân chia thu nhập của công ty luật ở Việt Nam dựa trên doanh thu từ khách hàng mà mỗi luật sư thành viên mang về. Cách này khuyến khích sự sáng tạo và khả năng kinh doanh của các luật sư thành viên, tăng động lực và cam kết của các luật sư đối với công ty luật. Tuy nhiên, việc phân chia thu nhập không rõ ràng với những khách hàng không phải từ các luật sư thành viên giới thiệu và có thể tạo ra sự cạnh tranh giữa các luật sư thành viên trong việc tranh giành khách hàng, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của công ty luật.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.