Cách 7: Cách phân chia thu nhập dựa vào thâm niên của luật sư thành viên

260

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

Đây là cách phân chia thu nhập truyền thống vốn rất phổ biến trong các công ty luật có uy tín trên thế giới trước đây. Theo đó, việc phân chia thu nhập giữa các luật sư thành viên chủ yếu dựa vào mức độ thâm niên của các luật sư thành viên trong công ty luật. Theo đó, trong công ty luật sẽ có một vài mức thu nhập mà sẽ tùy thuộc vào mức độ thâm niên của từng luật sư thành viên, ví dụ: thâm niên từ 01 đến 04 năm sẽ thuộc cấp độ 1; thâm niên từ 05 đến 08 năm sẽ thuộc cấp độ 2; thâm niên từ 09 đến 12 năm sẽ thuộc cấp độ 3; và trên 12 năm sẽ thuộc cấp độ 4.

Thuận lợi chính của cách phân chia thu nhập này là nó giúp xây dựng lòng trung thành của các luật sư thành viên đối với công ty luật. Thời gian làm việc của các luật sư thành viên cho công ty luật càng dài thì thu nhập của họ càng tăng. Do đó, các luật sư thành viên sẽ cảm thấy có sự bảo đảm chắc chắn về thu nhập và công việc làm cho họ, họ không phải chịu áp lực trong việc tìm kiếm doanh thu từ khách hàng, không có cạnh tranh khốc liệt giữa các luật sư thành viên trong việc tìm kiếm hay thực hiện các công việc pháp lý của khách hàng. Mọi người chia sẻ các công việc pháp lý của khách hàng dựa trên cơ sở cùng nhau làm việc để gia tăng thu nhập chung của công ty luật và từ đó mọi người sẽ cùng nhau nhận được thu nhập dựa theo mức độ thâm niên của mỗi người trong công ty luật như đã thỏa thuận trước đó.

Bất lợi chính của cách phân chia thu nhập này cũng giống như cách phân chia thu nhập đồng đều là chưa ghi nhận những cố gắng của từng luật sư thành viên đối với thành công chung của công ty luật. Một số luật sư thành viên sẽ có khuynh hướng ỷ lại, không chịu cố gắng vì cho rằng, họ có làm nhiều đến đâu thì cũng chỉ nhận được mức thu nhập theo số năm thâm niên của họ trong công ty luật. Một giải pháp khả dĩ để giảm bớt tác động bất lợi của cách phân chia thu nhập này là quy định một mức giới hạn nào đó về độ tuổi mà một luật sư thành viên không còn được tăng thêm thâm niên nữa, ví dụ như 62 tuổi đối với luật sư thành viên nam và 60 tuổi đối với luật sư thành viên nữ, đây cũng chính là tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về lao động và thu nhập của họ sẽ từ từ bị giảm xuống khi tuổi của họ vượt qua độ tuổi tối đa này. Thậm chí có một số công ty luật còn buộc các luật sư thành viên phải nghỉ hưu khi đến một độ tuổi nào đó theo quy định nội bộ của họ, nhưng sẽ không thấp hơn mức tuổi hưu theo quy định của luật lao động tại thời điểm đó.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.