Cách 8: Cách phân chia thu nhập dựa vào yếu tố tập thể làm việc cùng nhau

267

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

Theo cách phân chia thu nhập này, vai trò của từng luật sư thành viên trong sự thành công chung của công ty luật vẫn được ghi nhận nhưng sẽ không được đặt nặng bằng vai trò của tập thể trong công ty luật. Khác với cách phân chia thu nhập đồng đều với những điểm bất cập như trên, cách phân chia thu nhập này sẽ phân cấp thu nhập thành 3 cấp độ chính, bao gồm cấp độ 1: trên cơ sở toàn công ty luật; cấp độ 2: trên cơ sở từng phòng, ban, bộ phận trong công ty luật; và cấp độ 3: trên cơ sở từng cá nhân luật sư thành viên. Đầu tiên, công ty luật sẽ trích ra một tỷ lệ phần trăm nào đó từ tổng thu nhập sau khi trừ đi toàn bộ chi phí hoạt động của công ty luật cho tất cả luật sư thành viên. Một tỷ lệ phần trăm khác nhỏ hơn từ tổng thu nhập sẽ được chia cho các luật sư thành viên trong các phòng, ban, bộ phận có thành tích tốt trong công việc. Cuối cùng, một phần nhỏ còn lại của tổng thu nhập sẽ được chia đều cho các luật sư thành viên có thành tích xuất sắc trong công việc theo sự đánh giá khách quan của hội đồng luật sư thành viên.

Thuận lợi chính của cách phân chia thu nhập này là nó đề cao tinh thần tập thể hơn vai trò cá nhân cho dù vai trò cá nhân vẫn được ghi nhận trong một chừng mực nào đó. Mọi người sẽ cố gắng làm việc cho thành công chung của công ty luật. Cách phân chia thu nhập này được xem như là hợp lý hơn cách phân chia thu nhập đồng đều ở chỗ nó có thêm chế độ thưởng cho các phòng, ban, bộ phận có thành tích tốt nhất trong công việc. Do vậy, sẽ hình thành nên sự cạnh tranh lành mạnh giữa các phòng, ban, bộ phận, nhằm thúc đẩy sự thành công chung của công ty luật. Bên cạnh đó, việc trích ra một phần thu nhập dù không nhiều để thưởng cho những luật sư thành viên có thành tích tốt trong công việc cũng khuyến khích tinh thần làm việc của từng người, giảm bớt sự ganh tỵ giữa các luật sư thành viên, ít nhiều tạo ra cạnh tranh lành mạnh giữa họ mà góp phần vào thành công chung của công ty luật.

Bất lợi chính của cách phân chia thu nhập này là chưa đề cao một cách đúng mức thành tích và cố gắng của từng luật sư thành viên cũng như mức độ thâm niên và kinh nghiệm của các luật sư thành viên gạo cội. Do đó, một số luật sư thành viên cốt cán sẽ không mặn mà với việc áp dụng cách phân chia thu nhập này và những luật sư thành viên mới dù có năng lực thật sư nhưng không cảm thấy hài lòng với thu nhập mà họ nhận được và có thể bỏ sang làm việc ở các công ty luật khác.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.