Cách 8: Cách phân chia thu nhập dựa vào yếu tố tập thể làm việc cùng nhau

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

…………………

Trong một công ty luật, cách phân chia thu nhập đồng đều sẽ không phù hợp với tất cả các trường hợp và có thể dẫn đến các vấn đề bất lợi, chẳng hạn như không động viên được người làm việc nỗ lực hơn, hay cạnh tranh giữa các nhân viên bị đình trệ. Vì vậy, một phương pháp phân chia thu nhập tốt hơn là cần thiết.

Để giải quyết vấn đề này, công ty luật có thể áp dụng phương pháp phân chia thu nhập dựa trên năng suất công việc. Theo cách phân chia thu nhập này, vai trò của từng luật sư thành viên trong sự thành công chung của công ty luật vẫn được ghi nhận, nhưng sẽ không được đặt nặng bằng vai trò của tập thể trong công ty luật.

Phương pháp phân chia thu nhập dựa trên năng suất công việc sẽ phân cấp thu nhập thành ba cấp độ chính. Cấp độ 1 là trên cơ sở toàn công ty luật, cấp độ 2 là trên cơ sở từng phòng, ban, bộ phận trong công ty luật và cấp độ 3 là trên cơ sở từng cá nhân luật sư thành viên. Đầu tiên, công ty luật sẽ trích ra một tỷ lệ phần trăm nào đó từ tổng thu nhập sau khi trừ đi toàn bộ chi phí hoạt động của công ty luật cho tất cả luật sư thành viên. Một tỷ lệ phần trăm khác nhỏ hơn từ tổng thu nhập sẽ được chia cho các luật sư thành viên trong các phòng, ban, bộ phận có thành tích tốt trong công việc. Cuối cùng, một phần nhỏ còn lại của tổng thu nhập sẽ được chia đều cho các luật sư thành viên có thành tích xuất sắc trong công việc theo sự đánh giá khách quan của hội đồng luật sư thành viên.

So với cách phân chia thu nhập đồng đều, hệ thống mới này có nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó đề cao tinh thần tập thể, khuyến khích mọi người cùng làm việc cho thành công chung của công ty luật. Thứ hai, hệ thống thưởng cho các phòng, ban, và bộ phận dựa trên thành tích của họ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các phòng, ban, và bộ phận, thúc đẩy sự thành công chung của công ty luật. Thứ ba, việc trích ra một phần thu nhập để thưởng cho những luật sư có thành tích tốt trong công việc khuyến khích tinh thần làm việc của từng người, giảm bớt sự ganh tỵ giữa các luật sư thành viên, tạo ra cạnh tranh lành mạnh giữa họ mà góp phần vào thành công chung của công ty luật.

Tuy nhiên, bất lợi của hệ thống này là không đánh giá một cách đúng mức thành tích và nỗ lực của từng luật sư thành viên, cũng như sự khác biệt về thâm niên và kinh nghiệm giữa các luật sư thành viên. Vì vậy, những luật sư thành viên có thâm niên và kinh nghiệm sẽ không hài lòng với cách phân chia thu nhập này, trong khi những thành viên mới với năng lực tốt nhưng không đạt được thành tích cao có thể bị đánh giá thấp và không hài lòng với thu nhập của mình. Điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch giữa các luật sư thành viên và mất mát nhân tài cho công ty luật.

Để giải quyết vấn đề này, công ty luật có thể áp dụng thêm các tiêu chí đánh giá khác ví dụ như sự đóng góp của từng luật sư cho dự án hoặc khả năng quản lý, giải quyết vấn đề của từng thành viên. Việc định kỳ đánh giá và đưa ra phản hồi cũng sẽ giúp các thành viên biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu để từ đó cải thiện và phát triển bản thân. Đồng thời, công ty luật có thể cung cấp các chính sách phúc lợi và thưởng thêm cho những thành viên có thành tích xuất sắc trong công việc, khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực và đóng góp cho sự phát triển của công ty luật.

Với những điều chỉnh này, công ty luật sẽ không chỉ tạo ra sự công bằng trong việc phân chia thu nhập mà còn đánh giá đúng mức năng lực và nỗ lực của từng thành viên. Điều này sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự phát triển bản thân của các thành viên và đóng góp vào sự thành công của công ty luật.

Tóm lại, đây là cách phân chia thu nhập dựa trên năng suất công việc. Cách này sẽ phân cấp thu nhập thành ba cấp độ chính, đánh giá và thưởng cho các luật sư theo thành tích và nỗ lực của họ trong công việc. Cách mới này có nhiều lợi ích như đề cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các phòng, ban, bộ phận, và giúp khuyến khích tinh thần làm việc của từng người. Tuy nhiên, nó cũng có những bất lợi như không đánh giá một cách đúng mức thành tích và nỗ lực của từng luật sư thành viên, và có thể dẫn đến sự chênh lệch giữa các luật sư thành viên và mất mát nhân tài cho công ty luật. Công ty luật có thể áp dụng thêm các biện pháp bổ sung để giải quyết vấn đề này.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.