-Advertisment-spot_img
25 C
Ho Chi Minh City

Chia Sẻ Chuyên Môn

Lối Đi Nào Cho Doanh Nghiệp Có Nguy Cơ Bị Ảnh Hưởng Bởi Hành Vi Của Người Lao Động?

(Nguyễn Tuấn Anh, Lê Kiều Trinh & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) Gần đây, vụ việc một bé gái nghi bị mẹ kế bạo hành tại Thành phố Hồ Chí...

Nghị Quyết 01/2021/NQ-HĐTP Và Quyền Lợi Doanh Nghiệp Khi Đi Vay Nặng Lãi

(Nguyễn Tuấn Anh, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh & Luật sư Nguyễn Hữu Phước)  Huy động các nguồn...

Giảm Mức Thưởng Trong Dịp Tết, Doanh Nghiệp Cần Làm Gì Để Tránh Tranh Chấp Phát Sinh?

(Lê Thị Hoa, Đoàn Thái Thanh & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) Sau một năm làm việc vất vả,...

“Bán Chui” Cổ Phiếu: Thả Con Săn Sắt, Bắt Con Cá Rô

Trần Thị Hương, Lê Thị Minh Thư & Luật sư Nguyễn Hữu Phước Từ trước tới nay, nhiều người...

Quy Tắc Ứng Xử Của Nghệ Sĩ – Bình Luận Về Giá Trị Áp Dụng

Quy Tắc Ứng Xử Của Nghệ Sĩ – Bình Luận Về Giá Trị Áp Dụng (Luật sư Trần Thị...
spot_img

Câu hỏi 196. Đình công khác với lãng công như thế nào theo quy định của BLLĐ? NSDLĐ có được quyền xử lý vi...

1. Đình công khác lãng công như thế nào?  Đình côngLãng côngĐịnh nghĩaĐó là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức...

Câu hỏi 195. NSDLĐ có trách nhiệm phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ cao tuổi nhưng chưa đủ điều kiện...

NLĐ cao tuổi nào chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu được hiểu là NLĐ cao tuổi chưa thỏa mãn điều kiện...

Câu hỏi 194. NSDLĐ có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm bắt buộc và lệ phí công đoàn cho NLĐ cao tuổi đang...

1. Bảo hiểm bắt buộc Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, NLĐ cao tuổi đang hưởng lương hưu sẽ không thuộc đối...

Câu hỏi 193. Khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm được chi trả thêm vào...

Theo quy định tại Điều 168.3 BLLĐ, nếu NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc thì ngoài việc trả...

Câu hỏi 192. NSDLĐ có nhu cầu sử dụng NLĐ cao tuổi thì sẽ phải giao kết loại HĐLĐ nào theo quy định? NLĐ...

1. Loại HĐLĐ có thể được giao kết với NLĐ cao tuổi Khi có nhu cầu, NSDLĐ có thể thỏa thuận với NLĐ cao tuổi,...

Câu hỏi 191. Quy định của BLLĐ về việc chấm dứt HĐLĐ với NLĐ cao tuổi như thế nào?

Theo quy định tại Điều 35.2 (e) và Điều 36.1 (đ) BLLĐ, HĐLĐ sẽ không đương nhiên bị chấm dứt khi NLĐ đến tuổi...

Câu hỏi 190. Khi sử dụng NLĐ cao tuổi thì NSDLĐ có nghĩa vụ phải rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày không?...

Theo quy định tại Điều 148 BLLĐ, NLĐ cao tuổi có quyền thỏa thuận với NSDLĐ về việc hoặc là rút ngắn thời giờ làm...

Câu hỏi 189. NLĐ là người nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt HĐLĐ không?

1. Trợ cấp thôi việc của NLĐ là người nước ngoài Theo quy định, các đối tượng điều chỉnh của BLLĐ bao gồm những đối...

Câu hỏi 188. NLĐ là người nước ngoài được bổ nhiệm sang làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động nhưng có...

Pháp luật Việt Nam quy định về các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc bao gồm NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác...

Câu hỏi 187. Hướng dẫn cấp giấy phép lao động qua mạng cho NLĐ là người nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH có hướng dẫn: (i) việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐ là người...

Câu hỏi 186. NLĐ là người nước ngoài có được thanh toán tiền lương làm thêm giờ nếu làm việc vào ngày tết cổ...

Điều 112.2 BLLĐ có quy định NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có tối đa 13 ngày nghỉ lễ, Tết...

Câu hỏi 185. NSDLĐ có thể không áp dụng TƯLĐTT đối với NLĐ là người nước ngoài không?

TƯLĐTT của doanh nghiệp là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên giao kết bằng văn bản....

Câu hỏi 184. NSDLĐ tại Việt Nam có thể áp dụng quy định về thời gian thử việc đối với NLĐ là người nước...

1. NSDLĐ tại Việt Nam có thể áp dụng quy định về thời gian thử việc đối với NLĐ là người nước ngoài khi...

Câu hỏi 183. NLĐ là người nước ngoài có thể vào làm việc tại Việt Nam dưới các hình thức nào?

Hình thức làm việc Quy định về NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được BLLĐ và các văn bản pháp...

Câu hỏi 182. Nếu NLĐ là người nước ngoài đang điều trị tại một cơ sở y tế thì có làm ảnh hưởng đến...

Nói chung, HĐLĐ sẽ chấm dứt hiệu lực do hết hạn trừ trường hợp NLĐ là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức...

Câu hỏi 181. Nếu HĐLĐ đã hết hạn nhưng NSDLĐ vẫn tiếp tục chi trả chi phí y tế cho NLĐ là người nước...

Nếu NLĐ là người nước ngoài mong muốn kéo dài thời hạn cư trú tại Việt Nam, họ phải yêu cầu tổ chức bảo...

Câu hỏi 180. Nếu một NLĐ là người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc trong thời gian 01 năm, nhận lương...

Theo quy định của Luật TTNCN, nếu NLĐ là người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong thời hạn 01 năm thì được...

Câu hỏi 179. Khi giấy phép lao động hết hạn, NSDLĐ có thể tiếp tục HĐLĐ với NLĐ là người nước ngoài căn cứ...

Theo quy định của BLLĐ, khi giấy phép lao động hết hạn, NLĐ là người nước ngoài và NSDLĐ không thể tiếp tục giao...

Câu hỏi 178. NSDLĐ có được phép trả lương cho NLĐ là người nước ngoài bằng ngoại tệ không?

Theo quy định của BLLĐ, tiền lương ghi trong HĐLĐ và tiền lương trả cho NLĐ sẽ phải bằng tiền Đồng Việt Nam, nếu...

Câu hỏi 177. NLĐ là người nước ngoài có thể giao kết HĐLĐ xác định thời hạn với NSDLĐ tại Việt Nam tối đa là...

Pháp luật Việt Nam không bảo vệ các quyền lợi lao động của NLĐ là người nước ngoài tương tự như đối với NLĐ...
spot_img