Câu hỏi 38: Thời hiệu để vợ, chồng yêu cầu Tòa án xét xử cho ly hôn là bao lâu?

Về vấn đề ly hôn, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 không có quy định cụ thể về thời hiệu khởi kiện mà chỉ quy định về việc thụ lý đơn yêu cầu ly hôn. Theo đó: “Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”[1]. Do đó, căn cứ theo các quy định chung về thời hiệu của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, hai bên vợ, chồng trong vụ việc về hôn nhân và gia đình có thể nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vào bất kỳ thời điểm nào mà không bị giới hạn về thời hiệu.


[1] Điều 53.1 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ  bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.