-Advertisment-spot_img
32 C
Ho Chi Minh City
Trang ChủBất động sảnChia Sẻ Chuyên MônChuẩn bị thủ tục thành lập công ty luật như thế nào...

Chuẩn bị thủ tục thành lập công ty luật như thế nào là hiệu quả nhất?

spot_img

Nếu có ý định thành lập văn phòng luật sư của mình, bạn sẽ không cần phải lo lắng về chuyện ký biên bản ghi nhớ với ai vì văn phòng luật sư của bạn sẽ chỉ có một mình bạn là chủ sở hữu. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định mời các luật sư hợp tác khác tham gia thì trước hết các bên phải thỏa thuận với nhau những vấn đề quan trọng nhất trong việc hợp tác hành nghề luật sư ví dụ như tỷ lệ vốn góp, cách phân chia thu nhập giữa các luật sư thành viên, quyền quản lý, điều hành và phân công công việc chuyên môn, v.v… Các điều khoản này sẽ là cơ sở nền tảng để từ đó các bên sẽ xây dựng nội dung chi tiết cho điều lệ của công ty luật của bạn. Các thỏa thuận ban đầu đó có thể được thực hiện dưới hình thức của một biên bản ghi nhớ (memorandum of understanding) không có sự ràng buộc về mặt pháp lý hay dưới dạng một hợp đồng nguyên tắc có hay không có ràng buộc pháp lý. Thậm chí, các bên cũng có thể chỉ thỏa thuận miệng với nhau về các vấn đề quan trọng vừa nêu ngay trước khi thành lập công ty luật của bạn. 

Trên thực tế, việc chọn lựa một trong hai hình thức thỏa thuận nêu trên sẽ ít nhiều tùy thuộc vào việc bạn và các luật sư hợp tác của bạn đánh giá xem nếu trong trường hợp việc hợp tác giữa các bên không thành công thì mỗi bên sẽ phải chịu những thiệt hại gì ví dụ như gánh chịu các chi phí đầu tư ban đầu, các chi phí cơ hội, thiệt hại vì mất công việc làm hiện tại, v.v…, để sử dụng hình thức biên bản ghi nhớ cho đơn giản, không phải mất thời gian của các bên. Tuy nhiên, nếu các bên nhận thấy rằng các bên sẽ có sự thiệt hại đáng kể từ việc hợp tác không thành công thì nên giao kết với nhau một hợp đồng nguyên tắc mà trong đó có quy định chi tiết về việc bồi thường thiệt hại cho mỗi bên theo từng trường hợp phát sinh cụ thể để có tính ràng buộc về mặt pháp lý và chế tài khi một bên nào đó vi phạm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hợp đồng nguyên tắc cũng sẽ giúp giải quyết một vấn đề tế nhị khác đó là có một số thỏa thuận nào đó có tính chất riêng tư và bảo mật, không tiện nêu ra trong điều lệ của công ty luật của bạn mà phải nộp cho cơ quan cấp phép địa phương khi nộp hồ sơ thành lập pháp nhân theo yêu cầu của pháp luật về doanh nghiệp. Hợp đồng nguyên tắc có thể được các bên thỏa thuận rằng nó sẽ tiếp tục có giá trị pháp lý và ràng buộc các bên sau khi điều lệ của công ty luật của bạn được ký kết và giấy đăng ký thành lập công ty luật được cấp để sử dụng cho mục đích ở trên nhằm thay thế cho việc phải đưa những thỏa thuận đó vào điều lệ của công ty luật của bạn rồi có rủi ro là các bên thứ ba có thể biết nội dung của những thỏa thuận đó.     

Về vấn đề này, pháp luật về doanh nghiệp và luật sư không có quy định nào yêu cầu các luật sư thành viên phải nộp biên bản ghi nhớ hay hợp đồng nguyên tắc giữa các thành viên góp vốn cho cơ quan cấp phép địa phương khi làm thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động hay trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho nên sẽ không có biểu mẫu nào cho các loại tài liệu như vậy. Do đó, các bên hợp tác sẽ tự soạn tài liệu đó theo cách thức nào mà cảm thấy phù hợp nhất cho sự thỏa thuận giữa các bên miễn sao nội dung của những thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật. 

 • của công ty luật

Sau khi có biên bản ghi nhớ hay hợp đồng nguyên tắc được các bên ký kết, để cho các luật sư thành viên có thể yên tâm bắt tay ngay vào các công việc chuẩn bị cho hoạt động của công ty luật của bạn thì ngoài các công việc quan trọng khác sẽ được trình bày ở các phần dưới, đây là lúc mà điều lệ của công ty luật của bạn cần được soạn thảo để các bên ký kết.

Bạn nên xem điều lệ như là khung sườn, nền móng của công ty luật của bạn trong khi tài chính sẽ là máu huyết lưu thông nuôi sống các bộ phận trong cơ thể của công ty luật của bạn. Bạn nên dành thời gian hợp lý cho việc dự thảo điều lệ, tránh trường hợp việc soạn thảo điều lệ chỉ là hình thức nhằm thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp giấy đăng ký hoạt động mà quên đi vai trò quan trọng của điều lệ là quy định các vấn đề nội bộ giữa các luật sư thành viên.

Bạn cũng không nên tự mình soạn thảo điều lệ cho dù bạn có thể làm được điều đó mà nên cùng với các luật sư hợp tác khác soạn thảo chúng hay bạn cũng có thể soạn thảo trước và đưa cho các luật sư thành viên khác đóng góp ý kiến hoàn thiện điều lệ hoặc ngược lại. Bạn cần lưu ý rằng nếu điều lệ chỉ được soạn thảo có tính chất sơ sài theo yêu cầu của pháp luật thì trong tương lai khi gặp các tình huống phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động thì bạn và các luật sư thành viên khác sẽ không biết cách xử lý như thế nào cho hơp tình, hợp lý nhất hay có thể các bên lại không đồng thuận về cách xử lý để rồi dẫn đến những bất hòa không đáng có, thậm chí là phát sinh tranh chấp mà phải nhờ đến sự giải quyết theo pháp luật của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà hệ quả của nó là làm cho công ty luật của bạn có nguy cơ bị tan vỡ. 

Pháp luật về luật sư và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành không cung cấp mẫu điều lệ của công ty luật mà chỉ yêu cầu dự thảo điều lệ của công ty luật phải bao gồm ít nhất những nội dung chính sau đây:

 • Tên và địa chỉ của trụ sở công ty luật;
 • Loại hình công ty luật;
 • Lĩnh vực hành nghề;
 • Họ và tên và địa chỉ thường trú của luật sư thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ của luật sư thành viên;
 • Phần vốn góp của luật sư thành viên;
 • Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên luật sư thành viên khỏi danh sách luật sư thành viên;
 • Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành;
 • Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhận và trách nhiệm của luật sư thành viên đối với các nghĩa vụ của công ty luật;
 • Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản; và
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Tuy nhiên, trong thực tế các nội dung bắt buộc như trên là chưa đủ vì vẫn còn khá nhiều những vấn đề khác cũng rất quan trọng đối với hoạt động của công ty luật mà cần phải được quy định chi tiết trong điều lệ chẳng hạn như:

 • Trục xuất luật sư thành viên vi phạm điều lệ và vi phạm quy định của pháp luật;
 • Tăng, giảm vốn điều lệ;
 • Thời gian luật sư thành viên dành cho công việc của công ty luật;
 • Tài khoản ngân hàng, tài khoản ủy thác của khách hàng;
 • Hồ sơ sổ sách tài chính, kế toán, thuế;
 • Các hạn chế đối với luật sư thành viên;
 • Quy định về giải thể công ty luật;
 • Nguyên tắc thanh lý tài sản của công ty luật khi có luật sư thành viên rút vốn, bao gồm cả tài sản vô hình, ví dụ như khách hàng, thương hiệu, nhân viên, v.v…);
 • Quy định về phân chia thu nhập cho luật sư thành viên mới;
 • Quy định việc mở hay đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương khác;
 • Quy định về điều kiện và thủ tục chia, tách, sáp nhập công ty luật; và
 • Các vấn đề đặc thù khác.

Để thuận tiện cho việc soạn thảo điều lệ, bạn có thể tham khảo Phụ lục 1 A mẫu điều lệ của công ty luật vừa và nhỏ với tư cách pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên với chỉ duy trì một địa điểm văn phòng.

 • Thủ tục thành lập công ty luật

Theo quy định của pháp luật, để đăng ký hoạt động công ty luật của bạn, bạn phải chọn hình thức hoạt động là văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hay công ty luật hợp danh.

Nếu hình thức hoạt động của công ty luật của bạn là văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì bạn phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của Tỉnh, Thành phố nơi có Đoàn luật sư mà trưởng văn phòng luật sư hoặc giám đốc của công ty luật là luật sư thành viên của Đoàn luật sư đó. Nếu hình thức hoạt động là công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hay công ty luật hợp danh mà các luật sư thành viên của công ty luật đều là luật sư thành viên của một Đoàn luật sư nào đó thì bạn phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp địa phương nơi có Đoàn luật sư đó đặt trụ sở. Tuy nhiên, nếu là công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hay công ty luật hợp danh mà các luật sư thành viên của công ty luật là thành viên của các Đoàn luật sư khác nhau thì bạn phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của Tỉnh, Thành phố nơi trụ sở của công ty luật của bạn tọa lạc[1].

Hồ sơ đăng ký hoạt động của công ty luật của bạn sẽ bao gồm các loại giấy tờ dưới đây[2]:

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu;
 • Dự thảo điều lệ của công ty luật của bạn;
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao thẻ luật sư của các luật sư thành viên; và
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của công ty luật của bạn ví dụ như hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cho mượn nhà.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ được nêu trên, Sở Tư pháp Tỉnh, Thành phố sẽ cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật của bạn và trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, với tư cách là trưởng văn phòng luật sư hoặc giám đốc công ty luật, bạn phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà bạn đăng ký là luật sư thành viên[3].

 • Các thủ tục sau giấy phép

Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, công ty luật của bạn sẽ tiến hành thủ tục khắc dấu để được phép sử dụng mẫu dấu theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Hiện nay, các công ty luật trong nước không còn phải thực hiện thủ tục bố cáo bằng hình thức đăng báo như trước đây[4]. Thay vào đó, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật của bạn, Sở Tư pháp Tỉnh, Thành phố nơi công ty luật của bạn đăng ký thành lập có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho các cơ quan thuế, thống kê và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền, ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Đoàn luật sư nơi công ty luật của bạn đặt trụ sở[5].

Việc đăng ký để được cấp mã số thuế cho công ty luật của bạn sẽ được thực hiện sau đó theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.


[1] Điều 35.1 Luật Luật sư

[2] Điều 35.2 Luật Luật sư

[3] Điều 35.3 và điều 34.4 Luật Luật sư

[4] Nghị định 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ

[5] Điều 8 Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
spot_img

Most Popular

Recent Comments