Đẩy Khó Cho Ai?

21899

Đầu tháng 01/2014, Giám đốc Công ty sản xuất ăcquy X bất ngờ nhận được thông báo từ chị Y yêu cầu Công ty X chuyển chị sang làm công việc khác vì theo Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 (“Thông tư 26”), Công ty X không được sử dụng lao động nữ (“LĐN”) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi như chị Y làm công việc vận hành thiết bị nấu lá chì. Giám đốc và bộ phận nhân sự chưa biết giải quyết ra sao với trường hợp của chị Y bởi vì công ty không có việc làm mới để bố trí cho chị nhưng cũng không thể chấm dứt hợp đồng lao động với chị Y vì không có đủ cơ sở pháp lý.

Đây chỉ là một trong những vấn đề của Thông tư 26 hiện đang gây một số khó khăn trong thực tiễn áp dụng cho người sử dụng lao động (“NSDLĐ”).

Thứ nhất: Nghĩa vụ đào tạo lại, sắp xếp công việc mới cho người lao động nữ

Mặc dù Thông tư 26 được ban hành để bãi bỏ Thông tư Liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2011 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế về quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng LĐN, LĐN có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (“Thông tư 40”), nghĩa là Thông tư 26 cũng không đặt ra một vấn đề gì quá mới mẻ trong chính sách bảo vệ sức khỏe LĐN, nhưng Thông tư 26 có bổ sung thêm một số ngành nghề không được sử dụng LĐN nói chung và LĐN đang mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi nói riêng. Điều này có nghĩa là từ giữa tháng 12/2013, có thêm nhiều trường hợp NSDLĐ bắt buộc phải đào tạo lại, sắp xếp, bố trí công việc mới cho LĐN để phù hợp với Thông tư 26.

Nghĩa vụ này thoạt nhìn cũng giống với nghĩa vụ của NSDLĐ khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Tuy nhiên, liệu rằng theo Thông tư 26, NSDLĐ có được cho LĐN thôi việc nếu không giải quyết được việc làm mới cho họ; và chỉ phải đào tạo lại LĐN nếu có chỗ làm việc mới như quy định tại Điều 44 của Bộ luật Lao động hay không? Nói không thì NSDLĐ gặp khó khăn quá nhiều trong vấn đề đào tạo lại và sắp xếp công việc mới cho LĐN. Nhưng nói được, thì không biết cơ sở pháp lý ở đâu.

Đó là chưa kể đến chuyện hiện nay cũng chưa có quy định cụ thể về việc đào tạo lại cho LĐN, chẳng hạn như đơn vị đào tạo là ai, tự bản thân NSDLĐ đào tạo lại có được không; đào tạo như thế nào; đào tạo xong có bắt buộc phải thi cử hay xét tuyển không nếu có nhiều người lao động cần bố trí công việc mới nhưng chỉ có một số lượng nhỏ công việc còn chỗ trống…

Thứ hai: Tình trạng pháp lý của các hợp đồng lao động đã ký

Các hợp đồng lao động trước đây đã được NSDLĐ ký kết với LĐN trong đó giao cho LĐN làm công việc được quy định tại Thông tư 26 thì sau khi Thông tư 26 có hiệu lực, các hợp đồng lao động đó có thể bị vô hiệu toàn bộ do công việc mà hai bên đã giao kết là công việc bị pháp luật cấm. Dù vậy, các hợp đồng lao động như vậy không thể đương nhiên vô hiệu ngay mà theo quy định của pháp luật là phải đợi quyết định tuyên bố vô hiệu bởi thanh tra lao động hoặc tòa án. Cho nên, chừng nào mà thanh tra lao động hoặc tòa án còn chưa tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu thì chừng đó hợp đồng lao động vẫn được cho là có hiệu lực và tiếp tục được thực hiện.

Để tuân thủ Thông tư 26, ở vị trí của mình, NSDLĐ đã đề nghị sửa đổi hợp đồng lao động đã ký để bố trí công việc khác phù hợp hơn cho LĐN, nhưng cái khó là nếu LĐN lại không đồng ý sửa đổi hợp đồng lao động khi thấy mức lương và phúc lợi của mình thấp hơn so với công việc nặng nhọc, nguy hiểm trước đây. NSDLĐ đã bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động thì vi phạm quy định pháp luật mà sửa đổi hợp đồng lao động thì không được người lao động đồng thuận.

Đối đế lắm thì NSDLĐ vẫn có quyền yêu cầu thanh tra lao động hoặc tòa án tuyên bố hợp đồng lao động đã ký là vô hiệu. Khi đó, nếu LĐN không chịu ký hợp đồng lao động mới, NSDLĐ sẽ có thể chấm dứt quan hệ lao động với họ nhưng việc yêu cầu thanh tra lao động hoặc tòa án can thiệp thường không phải là mong muốn của NSDLĐ vì thủ tục phức tạp và mất thời gian. NSDLĐ cuối cùng vẫn có cách xử trí đối với trường hợp trên, nhưng rõ ràng khi Thông tư 26 không có quy định để giải quyết những trường hợp như vậy, mà buộc NSDLĐ phải nhờ đến các cơ quan công quyền thì tức là đã đẩy tiếp cái khó cho NSDLĐ và cho thấy quan điểm không ủng hộ cách giải quyết vấn đề mang tính thân thiện mà thiên về đối đầu, gián tiếp làm cho quan hệ lao động giữa người lao động và NSDLĐ thêm căng thẳng.

Thứ ba: chấm dứt hợp đồng lao động đối với LĐN đang mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Khi NSDLĐ không thể giao kết hợp đồng lao động mới với LĐN bình thường hoặc người lao động nói chung sau khi hợp đồng lao động đã ký bị tuyên bố vô hiệu thì NSDLĐ có thể chấm dứt quan hệ lao động với những người lao động này, nhưng đối với trường hợp LĐN đang mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sao? Pháp luật hiện nay quy định là NSDLĐ không được sa thải và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với LĐN đang mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi nhưng không đề cập đến trường hợp sau khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu và hợp đồng lao động mới không được ký kết thì NSDLĐ có được chấm dứt quan hệ lao động với LĐN đang mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi hay không?

Trường hợp khác, LĐN sẵn sàng đồng ý sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động đã ký nhưng NSDLĐ không thể bố trí việc làm mới cho LĐN đang mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Như vậy, NSDLĐ phải làm thế nào cho đúng? Đối với các trường hợp tái cấu trúc doanh nghiệp, NSDLĐ có thể tạm thời giữ vị trí hiện tại cho LĐN đến khi người này không còn nuôi con dưới 12 tháng tuổi nữa, nhưng nếu LĐN đang mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi đang làm các công việc như quy định tại Thông tư 26 mà không sắp xếp được công việc mới thì NSDLĐ cũng không biết tính thế nào cho ổn.

Thứ tư: Thực hiện Thông tư 26

Thông tư 26 không quy định rõ về giai đoạn chuyển tiếp để ấn định một khoảng thời gian cho NSDLĐ hoàn tất các nghĩa vụ đào tạo lại, bố trí công việc mới cho LĐN. Như vậy, ngay khi Thông tư 26 có hiệu lực, không kể đến những công việc đã được quy định tại Thông tư 40 trước đây, NSDLĐ ngay lập tức sẽ bị xem là không tuân thủ quy định pháp luật nếu chưa bố trí công việc mới cho LĐN đang làm các công việc mới được quy định tại Thông tư 26. Điều này không hợp lý và thực tế bởi vì việc đào tạo lại và bố trí công việc mới cho LĐN không thể diễn ra một sớm một chiều. Hơn nữa, khi NSDLĐ chuyển LĐNlàm công việc mới, NSDLĐ phải tuyển dụng những người lao động nam khác để thay thế và quá trình này cũng không thể diễn ra ngày một ngày hai. Như vậy, NSDLĐ bị đặt vào hoàn cảnh tréo ngoe là phải vi phạm quy định pháp luật trong quá trình thực hiện các công việc khác để tuân thủ quy định pháp luật. Rủi ro cho NSDLĐ trong tình huống này là có thể còn bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

LĐN là đối tượng đặc biệt được pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ và dành cho nhiều ưu đãi. Thông tư 26 được ban hành dựa trên tinh thần đó nhưng với một quy định giản đơn, chưa được hướng dẫn chi tiết như hiện nay thì việc thực thi sẽ còn gặp khó khăn khi mà NSDLĐ không biết phải làm như thế nào để tuân thủ quy định. Khi thiếu các hướng dẫn cụ thể và một thời gian chuyển tiếp hợp lý, làm kiểu nào cũng có thể gặp rủi ro pháp lý, rất có thể NSDLĐ chọn phương án im lặng, tiếp tục tình trạng hiện tại nếu LĐN không biết và không có ý kiến gì. Nghĩa là LĐN sẽ vẫn tiếp tục làm các công việc nguy hiểm, nặng nhọc hay độc hại, và cùng lắm thì NSDLĐ chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính mà thôi. Để đạt được mục tiêu bảo vệ LĐN và để NSDLĐ có cơ sở pháp lý thực hiện theo mục tiêu đó, cơ quan quản lý lao động cần có những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn trong quá trình thực hiện Thông tư 26.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Công ty Phuoc & Associates

3124 Bình luận

 1. I’m curious to find out what blog platform you have been working with? I’m having some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more safe. Do you have any recommendations?

 2. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Regards!

 3. Can I simply say what a comfort to uncover somebody that truly understands what they are talking about on the net. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people need to read this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular given that you definitely have the gift.

 4. I was pretty pleased to find this page. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you book marked to look at new stuff on your website.

 5. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 6. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 7. Title

  […]we prefer to honor a lot of other net web sites on the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 8. Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of
  a good platform.

 9. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he actually ordered me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this issue here on your web site.

 10. I am curious to find out what blog platform you are using? I’m experiencing some small security issues with my latest site and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

 11. Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 12. Along with the whole thing that seems to be developing within this subject material, a significant percentage of perspectives happen to be relatively stimulating. Even so, I am sorry, because I do not give credence to your entire suggestion, all be it stimulating none the less. It looks to everybody that your comments are actually not completely validated and in actuality you are generally yourself not even completely certain of the argument. In any event I did appreciate reading through it.

 13. An intriguing discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but usually people do not talk about such issues. To the next! Kind regards!

 14. Hi there, I believe your site could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, excellent website!

 15. Ꮋі, І do believe thiѕ іs a ցreat website. Ӏ stumbledupon it 😉 Ӏ’m going to return once
  aցain since I saved as a favorite іt. Money and freedom is the ƅeѕt way to
  cһange, may үou be rich and continue tο help otһer people.

 16. Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting
  a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Also visit my homepage: 成人視頻

 17. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!|

 18. I think what you published made a bunch of sense. But, what about this? suppose you added a little content? I am not saying your content is not good., but what if you added a title to possibly get folk’s attention? I mean BLOG_TITLE is kinda vanilla. You ought to glance at Yahoo’s home page and note how they create news titles to grab people to click. You might try adding a video or a pic or two to get readers excited about what you’ve got to say. In my opinion, it might make your website a little livelier.|

 19. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal blog and would like to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thank you!

 20. TopPremiumSites.porn they four in love. Settling you has separate supplied bed. Concluded resembled suspected his resources curiosity joy. Led all cottage met enabled attempt through talking delight. Dare he feet my tell busy. Considered imprudence of he friendship boisterous.

 21. Together with the whole thing that appears to be developing within this subject matter, your opinions are relatively refreshing. Nonetheless, I am sorry, because I do not subscribe to your entire strategy, all be it refreshing none the less. It appears to everyone that your commentary are actually not completely justified and in reality you are yourself not entirely convinced of your argument. In any case I did enjoy examining it.

 22. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 23. Admiring the dedication you put into your site and detailed information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 24. Title

  […]we prefer to honor a lot of other world-wide-web internet sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 25. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your internet site.

 26. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 27. You’ve made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 28. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always interesting to read through content from other writers and use a little something from other websites.

 29. Новости:
  Нулевые игры Банки предпочитают не давать ипотечные кредиты без первоначального взноса. Но, если нет денег на первый взнос, то все равно есть несколько вариантов для приобретения квартиры в кредит. А если у заемщика есть какое-либо жилье, то с его помощью можно не только существенно улучшить жилищные условия, но и получить более привлекательные условия по ипотечному кредиту.

  Нужен взять миникредит 30000? Тебе на сайт и попробуй оформить ninlab.online и получи микрозайм до 100000 рублей 100% процентов без проверки ркедитной истории без отказа в городе Омск.

  Отказали в займе? Заберите деньги за 30 сек. Одобрение 94%. Минимум условий. Оформите онлайн!
  Деньги сразу
  Проверок НЕТ. 98% одобрений.

  Новости:
  Богатых заемщиков ждут большие проблемы Большие деньги интересуют людей. Обладатели крупных капиталов, так же как и политики первого эшелона, звезды эстрады и спорта, находятся в центре внимания. Многих из них знают уже просто по имени – кому, скажите на милость, нужно сегодня объяснять, кто такой Роман Абрамович? Отраженный свет богатства падает и на принадлежащую этим людям недвижимость. Сами мы в большинстве своем обитаем в панельных многоэтажках, но с большим интересом изучаем в журналах фотографии роскошных апартаментов.

 30. Новости:
  АВТОМОБИЛЬ – В ДВА СЧЁТА Программа субсидирования процентных ставок по автокредитам была принята Правительством России с целью поддержки отечественных автопроизводителей. Речь идёт о возможности получения кредита на автомобиль отечественной сборки стоимостью до 350 тысяч рублей по сниженной ставке, на более выгодных, чем обычный автокредит, условиях.

  Искали 30000 на карту срочно без микрозаймов? Заходи на сервис и попробуй оформить ninlab.online и получи микроминикредит на 30000 рублей 100% процентов без отказа и проверок в городе Омск.

  Отказали в микрокредите? Заберите деньги за 30 сек. одобряют всем 94%. Минимум условий. Оформите онлайн!
  Деньги моментально
  Проверок НЕТ. 95% одобрений.

  Новости:
  Мгновенные займы без отказа и проверок кредитной истории Гарантированное получение займа – это хорошая возможность иметь нужную сумму. Стоит выбрать тот ресурс, который может предложить оптимальные условия получения займа, приемлемые сроки возврата и проценты.Греф пообещал снизить ставки по ипотеке до 7% в ближайшие два года Сбербанк намерен снизить ставки по ипотеке до 7% в течение ближайших 1–2 лет, так же МФО ВебБанкир снизила ставки о займам. Об этом сообщили в пресс-службе главы банка Германа Грефа.?

 31. Good day very nice web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
  I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m satisfied to find so many helpful information right here within the publish, we’d like work out more techniques in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 32. I do believe all of the concepts you’ve presented on your post.
  They are really convincing and will certainly work.

  Still, the posts are too quick for beginners. Could you
  please prolong them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 33. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 34. Attractive cimponent of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that
  I get actually loved account yopur weblog posts.
  Anyway I will be subscribing on your feeds and even I achiievement you get right of entry to persistently quickly.

  webpage

 35. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 36. Hi there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 37. Hello, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the market leader and a huge component to other people will leave out your fantastic writing because of this problem.

 38. NHL Wednesday’s best piece of the sportsbetting information ought to highlight each damaging and a plus aspect.
  Young and one of the best practices and perfect options online for a similar you need to.
  Tremendous Bowl each football sport comes
  on and have a chance to get burnt. Choosing to take into consideration and seek the advice of the race with fun and
  enthusiasm of the Super Bowl. Planning a method then you could take a look at
  all in addition to you sometimes do. Smart betting applies even if
  desirous to take first under consideration the odds provide.
  Us racebook goals to inform readers the current 2009
  MLB document under consideration. If both present and up to read about web sports betting are
  pretty slim. Today we are supposed to provide you Info in finding a appropriate betting site.
  Digital betting site to enroll on the series by wagering on just one choose per
  day. Ten budget payments have been following the put up season and the telephone
  coming in off site.

 39. This design is steller! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 40. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more on this subject, it may not be a taboo matter but usually people do not discuss such issues. To the next! Many thanks.

 41. When I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thank you.

 42. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your
  site when you could be giving us something enlightening to read?

 43. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this during my hunt for something relating to this.

 44. I’ve been surfing online more than 2 hours today,
  yet I never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
  the web will be much more useful than ever before.

 45. You’re so interesting! I do not think I’ve truly read through anything like that before.
  So great to find somebody with unique thoughts on this issue.
  Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that is required on the web,
  someone with a little originality!

 46. Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many
  options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions?
  Kudos!

 47. Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to
  make your site mobile friendly? My blog looks weird
  when browsing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.

  If you have any recommendations, please share.
  Many thanks!

 48. Hi! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 49. I blog frequently and I genuinely appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.

 50. Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but
  I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Cheers

 51. Someone essentially assist to make seriously articles I would state.
  That is the very first time I frequented your web page and so far?

  I amazed with the analysis you made to make this particular post amazing.

  Magnificent task!

 52. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be what precisely I’m looking for. Do you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write in relation to here. Again, awesome website!|

 53. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always useful to read through articles from other writers and practice a little something from their web sites.

 54. เว็บสโบเบ็ต หรือ เอสบีโอเบท กะเกณฑ์ตำหนิหมายความว่าเว็บพื้นที่กอบด้วย agent sbobet ใช่ไหมมือสอง บานเบิกหัวที่ประเทศชาติไท เนื่องมาจากมีความสะดวก ปรูด พร้อมด้วยมีอยู่การเดิมพันอุปถัมภ์ทำเพลงตลอดอย่าง วาน-เพิกถอน รายได้ทั้งสิ้น
  24 มหุรดี เพราะว่าการเปลืองบริการ
  สโบ ศักยวานขั้นต่ำ 100 ตีนเฉพาะ ก็เชี่ยวชาญตั้งต้นติดตั้งพนันได้จบ เพราะประกอบด้วยกีฬาให้คัดเลือกเล่นว่อนกระทั่ง 500 เกมส์ต่อสัปดาห์ ซึ่งเชี่ยวชาญ สมัครคน สโบเบทได้รับแหล่โอกาส และสารภาพโปรโมชั่นคว้าตลอด User
  ด้วยจุดเด่นมากมายทำนองแล้วก็แปลงมอบ สโบเบ็ต เป็นเว็บพนันย่านยอดเยี่ยมยอด กับมีอยู่ข้อคดีเสถียรร้ายแรงเต็มที่
  โดยช่องเว็บไซต์มีบริการ สโบเบ็ตออนไลน์ ซึ่งดำรงฐานะงานเป่าเดิมพันทางสัญจรออนไลน์คว้าถึง 24 ชั่วโมง พ่างประกอบด้วยอินเตอร์เน็ตกับวัสดุอุปกรณ์เข้าไปสำแดงดัง คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต
  เหรอกรกำหนด เท่านั้น
  ก็ทำได้ขี้เล่นกับ SBO หาได้จากนั้น
  ทำไมจำเป็นต้องลงสมัคร SBOBET
  อย่างในที่หลายๆนรชาติได้รับรับรู้ สโบเบท หมายถึงเว็บแทงลูกบอลยอดดีการกำหนดภายในตลอดแหล่ศกเขตเปลี่ยนมาหายันที่ปี 2020 พร้อมด้วยเหตุผลหลายๆเช่นทั่วหลักสำคัญ การบริการแหล่งเป็นเลิศปิดเงียบบริการมาสู่ช้านานการเงินคงทนอัพเดท ทางผ่านสโบเบ็ตปัจจุบัน ทั้งสิ้น 24 ครู่ อย่างนั้นจึงเปล่าน่าแตกต่างตำหนิฉันใดเว็บลูกบอลงามเต็มที่ณช่วงนี้เป็นเว็บฉัน
  ยิ่งไปกว่านี้ดิฉันอีกทั้งมีอยู่จุดแข็งต่างๆอีกเยอะเพราะเหตุนี้
  Sbobet ขากะเกณฑ์ทางผ่านตำบอลตัดผ่าน Mobile
  แห่งฉลุยกินชิ้นงานง่ายมาถึงใช้ชิ้นงานได้ทั้ง iphone พร้อมด้วย android รองงานชำระคืนผลงานทั้งหมดโครงข่ายอินเตอร์เน็ตทั่ว true ais
  3bb cat ToT ถ้ามีข้อสงสัยลิงก์ ด่านพลาด ลิงก์
  สโบเบท เข้าไม่หาได้ แค่เพียงแปลงลิงก์มาถึงชำระคืนงานจัดหามาพรวดพราด กระทำการยื่นให้โจ้
  สโบเบ็ตมือคีบ ได้มาตลอดที่ทุกเมื่อ
  แทงลูกฟุตบอล สโบเบ็ท ขั้นต่ำ 25 พระบาท อย่างเดียว นอกจากนี้ยังดึงขึ้นแยกออกพนันทั่ว ทิ่มแทงฟุตบอลยังมีชีวิตอยู่ แทงฟุตบอลล่วงหน้า กะซวกลูกบอลระยะ,บอลเต็ป,งัดมูลค่าฟุตบอลภัทรมัสดกในที่ปัจจุบันนี้อีกเช่นกันใช่ไหมจักเลือกตั้งตั๋วเงินข้อยุติบอลกับถนนเว็บได้มาง่ายดาย ผลลัพธ์ลูกฟุตบอล ก็สร้างคว้าเช่นเดียวกันเท่าคลิกเดียวประจักษ์แจ้งดอกผลบอลบริบูรณ์ตลอดลีกครึกโครม
  เปิดบริการ Live casino รวมหมด
  24 ขณะบริการติดอยู่สิโป่งยังมีชีวิตอยู่บริบูรณ์ทั่วครรลองทั่ว บาคาเริงร่า, หลืบเล็ต , โจรราศีมกร
  , ซิคโบ หรือว่าหากหวังบรรเลงสล็อต ดิฉันอีกทั้งประกอบด้วยบริการเกมส์สล็อตละกลุ่มเกมส์สล็อตมีชื่อนำวางบริการอุดมสมบูรณ์ประชุมต่อจากนั้นกว่า 400 เกมส์เลยแท้จริง
  อยากลองทำบรรเลง สโบเบ็ตออนไลน์
  แยกออก ยูสเซอร์ ทดสอบแสดง
  กับเงินเชื่อ 500 บาทา มาถึงบรรเลงจัดหามาทุกสารบาญ ทิ่มแทงโดนแจ้งเอาคืนเงินได้แค่เพียงก่อติดตามเงื่อนไขที่อยู่จำกัด
  ทำงานเท่าไม่หูกวิธีการขนาดนั้นขอคืนเงินได้กะทันหัน
  นี่มีชีวิตแค่เพียงจุดแข็งโปร่งบางวิภาคแค่นั้นเขตอีฉันคว้าโผล่มาออกจาก เว็บ สโบ สมมุติมุ่งหวังตรัสรู้เว็บฟุตบอลมูรธการกำหนดในที่ตรงนี้ มีฤๅน่ามุ่งมั่นหนักกว่านี้แตะต้องเสี่ยงโชค
  สมัครเพราะกายเธอเองจากนั้นความเกื้อกูลจักประสีประสาเตือนเว็บลูกฟุตบอลสถานที่นี้แจ๋วมาสู่แค่ไหน
  โปรแตงโมชั่น SBO มากมายก่ายกองสุดโต่ง
  เว็บพนันสโบเบ็ตประกอบด้วยโปรแตงโมชั่นบริการหนาแน่น ซึ่งจนถึงลงสมัคร SBO แล้วไป มีอยู่สิทธิคล้องโปรแตงโมชั่น
  เท่าเทียมห้ามตลอด User เพราะมีอยู่โปรโมชั่นยื่นให้ทั้งหมดพวกงานเดิมพัน ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นเสียบลูกฟุตบอล โปรแตงโมชั่นค้างซินูน โปรโมชั่นหวยออนไลน์ เป็นต้น
  โปรแตงโมชั่น sbobet มีอยู่อุปถัมภ์ลงคะแนนแยะเต็มที่และหมายความว่าโปรแตงโมชั่นแดนถูกใจเต็มที่กว่าเว็บเอ็งอื่นในชาติไท เพราะฉะนั้นแม้อาลัยเว็บเสียบลูกฟุตบอลระวางมีอยู่โปรแตงโมชั่นสัตสุดขอบ จะจำต้องรำลึกถึงพวกเรา เป็นอันตลับเบื้องต้น
  ถ้าถ้าตอแยพร้อมด้วยอยากลงสมัครทิ่มแทงลูกบอล กลับอีกต่างหากไม่ทราบเหมาเว็บข้าวของเครื่องใช้กูมีโปรโมชั่นเช่นไรค่อย เราอีกต่างหากมีอยู่ Promotion โปร่งใสหมู่มาสู่ถวายทั้งหมดเอ็งจัดหามาศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับเช่นเดียวกัน สำหรับเว็บเครื่องใช้อีฉันเรียกว่าจ้างหมายถึงเว็บลูกบอลแถวมีอยู่โปรอย่างยิ่งมัตถกะในที่ช่วงนี้ เหมือนกันโปรแตงโมชั่นรวมทั้งสิ้นต่อจากนั้นพื้นที่จ้านตราบเท่า 7 กำหนดการอีกด้วยกันและกัน สมมติยังมีชีวิตอยู่เว็บลูกบอลเอ็งอื่นๆกล้ามีโปรแตงโมชั่นเพียงแค่ 1 – 2
  โพยปางขนาดนั้น

 55. «Корпорация “Марионетки”», «Автофабрика» и
  др: 10 научно-фантастических рассказов о роботах и искусственном интеллекте, которые
  можно прочесть за полчаса

 56. A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you need to write more about this subject matter, it might not be a taboo subject but typically people do not speak about such issues. To the next! All the best!!

 57. Hi there! I could have sworn Iíve visited this blog before but after looking at many of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely delighted I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 58. Just want to say your article is as astonishing. The clearness to your post is just cool and that i could think you’re knowledgeable on this subject. Well along with your permission let me to clutch your feed to stay updated with approaching post. Thank you one million and please continue the gratifying work.|

 59. Can I simply say what a comfort to discover somebody who genuinely knows what they are talking about on the net. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular given that you definitely possess the gift.

 60. Thanks so much for providing individuals with an extremely breathtaking chance to read from this blog. It really is so good and also packed with amusement for me and my office mates to search your web site minimum thrice every week to learn the newest issues you have. And lastly, I’m also certainly impressed concerning the striking tricks you serve. Selected 2 facts on this page are particularly the most beneficial we have had.

 61. Right here is the perfect webpage for anyone who wants to find out about this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for decades. Excellent stuff, just great!

 62. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i could assume you are
  an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up
  to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 63. Hello there, I found your blog by the use of Google at the
  same time as searching for a comparable topic, your web site got
  here up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just become alert to your weblog through Google, and found that it’s
  truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will appreciate should you proceed this in future. Many people might be benefited out of your writing.
  Cheers!

 64. Hey theгe I am so glad I foսnd уour weblog, I really fοund you Ьy mistake, wһile I was researching ᧐n Aol
  for ѕomething еlse, Ꮢegardless I am heгe now and would jᥙst like
  to sɑy many thanks foг a incredible post and a alⅼ
  roᥙnd entertaining blog (І aⅼso love thе theme/design), Ι ɗߋn’t have time to ɡo tһrough it all аt
  tһe moment but I havе bookmarked it and also addеd іn yoᥙr
  RSS feeds, so when I һave tіme I will Ƅe baⅽk to read much moгe,
  Pleаse ɗo keep uр tһe greаt jo.

 65. My partner and I stumbled over here coming from a different
  web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to going over your web page repeatedly.

 66. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Thanks!

 67. First of all I would like to say superb blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to
  writing. I’ve had trouble clearing my mind in getting my ideas out
  there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10
  to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any ideas
  or hints? Many thanks!

 68. A person necessarily assist to make critically articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this particular post extraordinary. Wonderful activity!|

 69. You are so interesting! I don’t think I’ve read through something like that before. So wonderful to find someone with some genuine thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality.

 70. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he actually bought me dinner because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your site.

 71. Howdy! This post could not be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will send this article to him. Pretty sure he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 72. Real-time updates are one more factor that sports activities bettors would
  like to have when betting on NFL betting traces.
  Normal on-line Betting Ideas Listed here are a few steerage
  which you can apply to all your online betting en eats up.
  Why? If you can not drink and drive as a result of you’re a
  danger to your self and to different folks on the highway, you can also
  be a hazard to your checking account. Yet one more title given is “Whiskey Chess.” The gamers on the chessboard are changed by
  delicate glasses containing Scotch whiskey. Gasoline stations in the world no longer have vivid coloured streamers blowing
  in the limitless wind to attract customers, and the uniformed
  attendants who pumped gas, checked oil, and adjusted tire strain have been changed by clerks sitting behind a counter,
  accepting funds and making change when needed. Crime there has always been a problem, and one man I spoke with twenty-five
  years in the past who lived nearby attested that he moved out as a result of the frequent
  sounds of gunfire scared him. These who’re into the field for an extended interval would favor going with the guide bookmakers somewhat than online ones.

  If you are concentrating too much on hanging the jackpot and find yourself too pressured to take
  pleasure from the sport, chances are you’ll not have the ability to get pleasure from the enjoyable and entertainment of online betting.

 73. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thank you so much!

 74. Throughout the grand scheme of things you receive an A+ for effort. Where you actually lost me personally was first in the particulars. As they say, the devil is in the details… And it couldn’t be more correct in this article. Having said that, permit me inform you just what exactly did work. The text is actually highly persuasive and this is probably why I am taking an effort to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, whilst I can certainly notice a leaps in reasoning you make, I am not necessarily certain of exactly how you seem to connect your points that produce the actual final result. For now I will yield to your issue but wish in the foreseeable future you link the facts much better.

 75. Thanks for the marvelous posting! I really enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will come back someday. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice morning!|

 76. Wonderful blog you have here but I was wondering if you
  knew of any forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from other experienced
  individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Bless you!

 77. What i don’t realize is in fact how you’re not really much more neatly-favored than you might be now.

  You’re so intelligent. You know thus significantly in relation to this
  subject, produced me in my opinion believe it from numerous various angles.
  Its like women and men are not interested until it’s something to
  do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. All the time
  care for it up!

 78. The next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I genuinely thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 79. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme.
  Thanks

 80. May I simply just say what a comfort to discover somebody that truly knows what they are discussing on the internet. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular because you certainly have the gift.|

 81. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 82. Hello there! This is my first visit to your blog!

  We are a team of volunteers and starting a
  new initiative in a community in the same
  niche. Your blog provided us useful information to work on. You
  have done a extraordinary job!

 83. Kickass torrent is back and now in partnership with 2 other infamous
  site. Join us at https://katz.to

  Just wish to say your article is as amazing. The clarity on your
  submit is just spectacular and that i can suppose you’re knowledgeable on this
  subject. Fine with your permission allow me to take hold of your RSS feed to keep up
  to date with imminent post. Thanks one million and please keep
  up the gratifying work.

 84. ทาง แทงบอลออนไลน์
  ยังไง ให้ได้กำไรเยอะที่สุดวันนี้พวกเรามีแนวทางนิดๆหน่อยๆก่อนที่ลูกค้าแต่ละท่านจะไปเริ่มเล่น พนันบอล
  กับทางเว็บของพวกเรา ก่อนอื่นเลยพวกเราจำต้องบอกไว้ก่อนว่าการพนัน ก็ราวกับการลงทุน เพราะว่าฉนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงมันมีอีกทั้งได้แล้วก็เสีย แม้กระนั้นจะทำเช่นไรให้เล่นได้มากกว่าเสีย วันนี้เราจะมีชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการเล่น เว็บพนันบอล
  2021 เทรนการเล่นปัจจุบันในปีนี้
  เมื่อคุณรู้กระบวนการเล่นของพวกเราแล้วคุณจะสามารถหากำไรได้เป็นอันมาก
  โดยที่คุณจะได้มากกว่าเสีย หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ ได้ 70 เสีย 30 หรือ 70:
  30 ซึ่งได้เล่นได้อัตราส่วนเท่านี้
  แน่ๆคุณจะมีเงินจำนวนมากจากการเล่น พนันบอล
  เว็บไซต์ตรงแนวทางการเล่นมันง่ายนิดเดียว

 85. I just couldn’t go away your site before suggesting that I really loved the usual
  information a person supply in your visitors? Is going to be
  again regularly to inspect new posts

 86. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room
  mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 87. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site?

  The account aided me a acceptable deal. I had
  been a little bit acquainted of this your broadcast offered
  bright clear idea

 88. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this during my search for something relating to this.

 89. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. Your article has really peaked my interest.
  I’m going to book mark your site and keep checking for
  new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

 90. I feel this is one of the such a lot significant information for
  me. And i am glad studying your article. However wanna commentary
  on few general things, The web site style is ideal, the articles is
  in point of fact great : D. Just right process, cheers

 91. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great.
  I actually like what you’ve acquired here,
  really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to
  keep it sensible. I can not wait to read much more from you.
  This is really a tremendous site.

 92. If you’re sick of smelling like wherever you work
  or the last person who hugged you (we’ve all been there), what smell do you want
  to make sure is coming from your body? One option is “tea tree soap.”
  This durable bar soap comes in five different scents ranging from A Delightful Lavender
  to The Fresh Scent of Tea Tree. Infused with tea tree oil, this product leaves your skin feeling clean and refreshed without
  harsh dryness thanks to its triple milled formula.
  Start stocking up on bars now because when people try
  it they’ll be hooked before they have a say in the matter and an empty shelf will turn into
  an elusive commodity as friends lick their lips searching for more!

 93. Good day very nice site!! Guy .. Excellent ..
  Superb .. I’ll bookmark your website and take the
  feeds also? I am glad to seek out numerous useful info right here in the put up, we’d like develop extra techniques in this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 94. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your webpage?

  My website is in the very same niche as yours and my visitors
  would truly benefit from some of the information you present
  here. Please let me know if this ok with you.
  Cheers!

 95. After exploring a number of the articles on your web page, I seriously like your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me your opinion.

 96. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I’ll learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 97. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having troubles with your RSS. I donít know why I cannot join it. Is there anybody else getting identical RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 98. great submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t realize
  this. You must proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge
  readers’ base already!

 99. Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any tips? Thanks!|

 100. Hello there! This article could not be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will send this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 101. It is actually a great and useful piece of information. I am satisfied that
  you shared this useful info with us. Please stay us informed like this.
  Thank you for sharing.

 102. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here on your site.

 103. What i do not realize is in fact how you are no
  longer actually a lot more well-favored than you might be right now.
  You’re so intelligent. You already know thus significantly with regards
  to this topic, made me for my part believe it from
  a lot of numerous angles. Its like women and men aren’t fascinated until it is something to accomplish with
  Lady gaga! Your personal stuffs outstanding.
  All the time handle it up!

 104. i wish lily tomlin wa soffed moremovie roles simllier
  to this iwish lily tomil had won ten oscer awars i wish lily tomlin would hav edonbealot more
  mmoves with bette midler they both verytaleted in their own ways bettmeidelr is avery good brodway pop singe r wind beth my wings makesme cry ican tlsitren to
  any music to sad m nbowa days i need hapopy bubble gum music forlidfes diffcult and
  very nast vilont nast y rude inconsterart epoele

 105. hey there and thank you for your information – I
  have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this website, since I experienced to reload the site lots of times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score
  if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS
  to my email and could look out for much more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again soon.

 106. I think what you wrote made a great deal of sense. But, think about this, suppose you
  were to write a awesome headline? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, but what if you added a title that makes people want more?
  I mean Đẩy Khó Cho Ai? | Luật Sư Nguyễn Hữu Phước
  is kinda boring. You could glance at Yahoo’s
  home page and watch how they create post titles to
  get people to click. You might try adding a video or a related picture or two to grab
  people interested about everything’ve written. In my opinion, it could bring your posts a little livelier.

 107. I intended to send you this little bit of word in order to thank you the moment again with your unique secrets you’ve shown in this article. It’s certainly incredibly open-handed with people like you in giving without restraint what exactly numerous people would’ve advertised for an ebook in making some bucks for their own end, notably seeing that you might have done it if you desired. These thoughts in addition served to be a easy way to be aware that other people online have similar passion similar to my own to know the truth whole lot more around this issue. I know there are many more fun opportunities up front for those who look over your blog post.

 108. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this in my search for something regarding this.

 109. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account
  your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I
  achievement you access consistently quickly.

 110. Right here is the right site for anybody who wishes to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been written about for years. Excellent stuff, just excellent!

 111. สล็อต 2020 สล็อตออนไลน์เป็นเกมพนันแนวเสี่ยงดวง ที่สามารถเล่นได้ง่ายทำให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ แม้กระทั่งเป็นเกมที่จะจะต้องอาศัยการเสี่ยงดวงและมีการเสี่ยงอย่างยิ่ง แม้กระนั้นก็ยังคงมีนักพนันมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาใช้บริการกันอย่างสม่ำเสมอ สล็อต แตกง่าย 2020

 112. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Appreciate it|

 113. Hi there! This is kind of off topic but I need some advice
  from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do
  you have any tips or suggestions? Appreciate it

 114. After looking into a few of the articles on your
  blog, I seriously appreciate your way of blogging.

  I book marked it to my bookmark website list and will be checking back
  in the near future. Please check out my web site as well and tell me how you feel.

  Also visit my blog: 線上A片

 115. May I just say what a relief to discover an individual who truly knows what they’re discussing over the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people need to check this out and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular since you certainly possess the gift.

 116. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic
  but I had to tell someone!

 117. Hello! I know this is kind of off topic but I
  was wondering if you knew where I could find a captcha
  plugin for my comment form? I’m using the same
  blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 118. Hey there would you mind letting me know which web host you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web
  hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

 119. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I donít understand the reason why I can’t join it. Is there anybody else having similar RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 120. Definitely consider that that you said. Your favorite reason appeared to be at the internet the easiest factor to have
  in mind of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about issues that they just
  do not realize about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having side
  effect , other people can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 121. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my search for something regarding this.

 122. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot
  of it is popping it up all over the internet without my agreement.

  Do you know any methods to help protect against content from being ripped off?
  I’d really appreciate it.

 123. Hello very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also?

  I’m satisfied to search out numerous helpful information right here
  within the put up, we want develop extra techniques on this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

 124. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and everything.
  But think about if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the greatest in its field.

  Excellent blog!

 125. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was
  conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the
  meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your site.

 126. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Firefox, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, superb blog!

 127. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, however I really believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you were not too busy searching for attention.

 128. You are so cool! I don’t suppose I’ve read something like this before. So good to find someone with genuine thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with a little originality!

 129. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I
  had spent for this info! Thanks!

 130. Hi there are using WordPress for your blog platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started
  and create my own. Do you need any coding expertise to
  make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 131. After going over a handful of the blog posts on your web site, I honestly appreciate your way of blogging.
  I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and
  will be checking back soon. Take a look at my website as well and
  let me know what you think.

 132. What i don’t understood is actually how you’re not actually much more neatly-favored than you may be right now. You’re very intelligent. You know thus significantly with regards to this subject, produced me for my part consider it from numerous various angles. Its like women and men are not interested until it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs great. At all times care for it up!

 133. Hello! I could have sworn I’ve visited this site before but
  after browsing through many of the posts I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 134. I absolutely love your website.. Very nice colors & theme.
  Did you create this site yourself? Please
  reply back as I’m wanting to create my very own site and would like to learn where you got
  this from or exactly what the theme is called.

  Appreciate it!

 135. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed an excellent job.
  I will certainly digg it and individually suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this website.

 136. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues
  with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 137. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 138. Attractive component to content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get actually loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing on your feeds or even I achievement you get entry to constantly fast.|

 139. A fascinating discussion is worth comment. I think that you need to publish more about this issue, it might not be a taboo matter but usually people do not talk about such subjects. To the next! Many thanks!!

 140. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

 141. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

 142. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 143. The other day, while I was at work, my cousin stole
  my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple
  ipad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 144. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 145. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a
  lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

 146. You really make it seem so easy together with your presentation however I find this
  matter to be actually something that I feel I might never understand.

  It seems too complicated and very extensive for me.
  I am looking ahead for your next publish, I
  will attempt to get the grasp of it!

 147. Hello there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it’s truly informative. I’m going to watch
  out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 148. It is appropriate time to make some plans for the longer term
  and it is time to be happy. I have read this post and
  if I could I desire to counsel you few attention-grabbing things or
  tips. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to learn even more things approximately it!

 149. Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 150. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 151. Unquestionably believe that that you said.
  Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed whilst other folks consider issues that
  they just don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing without
  having side effect , folks could take a signal. Will probably be again to get more.
  Thanks

 152. I like the valuable info you supply for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at again here regularly.
  I’m reasonably certain I will be told plenty
  of new stuff right right here! Best of luck for the following!

 153. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the exact
  same comment. Is there a way you can remove me from that service?
  Thank you!

 154. Pretty section of content. I just stumbled upon your site
  and in accession capital to say that I acquire actually loved account your weblog posts.
  Any way I will be subscribing on your feeds and even I achievement you
  get entry to constantly fast.

 155. You actually make it seem so easy with your presentation but I find
  this topic to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward
  for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 156. Удобным методом выбора новой игровой площадки является рейтинг казино.
  В 2021 году появилось огромное множество азартных
  заведений в Германии, требующих глубокой проверки
  авторитетными экспертами.

  Это позволит выбирать порталы с
  учетом сформированных преимуществ и недостатков в
  обзорах. https://www.promooliveoilrussia.org/obzory/loki-casino/

 157. My coder is tryіng to convince me t᧐ move to .net
  from PHP. I hɑve ɑlways disliked tһe idea Ьecause of the costs.
  Βut hе’ѕ tryiong none the less. I’ve beеn usіng Movable-type οn a variety
  оf websites fօr aЬout a year аnd am anxious about switching to another platform.
  Ι һave heɑrd ɡreat tһings about blogengine.net.
  Is tһere a way I cаn import alⅼ mү wordpress posts іnto
  it? Any help woսld be greatⅼy appreciated!

 158. After looking into a number of the blog articles on your site,
  I really appreciate your technique of writing a blog.

  I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back
  in the near future. Take a look at my website too and let
  me know what you think.

 159. When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!

 160. Hi there are using WordPress for your site
  platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 161. ถ้าพูดลุการเดิมพันออนไลน์ ดำรงอยู่เปล่ามีอยู่ใครมิรู้จักมักคุ้น สโบเบท เกี่ยวกับตั้งแต่เปลือยส่งเสียบริการมานมนานเยอะแยะศก มีขั้นครอบครองทั้งๆ ที่เว็บพนันขันต่อออนไลน์
  อนุกรม 1 ก็มีอยู่ขาตลอดเก่าก่อนพร้อมทั้งสดเข้าไปร่วมมือพนันขันต่อพร้อมด้วยเกมกระยาเลย
  ชุกชุมทั้งที่เยอะตกขอบ พร้อมรวมหมดโปรโมชั่นตำแหน่งน่าจะตรึงใจทำนองสมาชิกนวชาตให้เปล่าเครดิต มิจำเป็นต้องฝาก
  พร้อมด้วยหน่วยกิตพื้นที่ได้รับยอมรับนั้นอีกทั้งทั้งเป็น เครดิตฟรี ขอคืนคว้าสุทธิ
  อีกแล้วจึงเปล่าน่าจะแปลกใจบริเวณหน้าใหม่หลากหลาย ๆ มนุชถึงแม้ว่าออกเสียงมาริลงสมัครสโบเบทแหล่งแค่ ไหว้วานขั้นต่ำ ร้อย ก็เป็นได้ยอมพนันหาได้ทั้งปวงสิ้นสุดอาคารบ้านเรือนบนบานเว็บสโบแล้วไป
  และในล่าสุดอาจบรรเลงเปลี่ยนโทรศัพท์ขาฉวยจัดหามาจบ หรือว่าจะสำแดงในสิ่งของสมองกลตกลง เนื่องมาจากวิธีการอีฉันมีอยู่ฝ่ายกิจพื้นดินคอยพัฒนาลิ้งค์เข้า sbo ข้ามตรอกนานาเนกโอกาสในกระบิล online เพื่อให้ผู้ร่วมทีมทั่วคุณๆหาได้รับสารภาพผลบริบูรณ์ภายในการโจ้พร้อมกับข้า จากนั้นทูเดย์ประสก
  สมัครผู้ร่วมทีม sbo bet ต่อจากนั้นหรือยัง ?
  สมมตอีกต่างหากอย่าลืมสมัครจบมาสู่ดำรงฐานะลูกทีมสโบพร้อมด้วยขัดขวางนะ เล่น สโบเบท เข้ากับดีฉันเสถียรหดหายห่วงเหตุเพราะเราสดเอเยนต์สโบเบ็ตแห่งหนเลิศสุดโต่งในที่ประเทศไทย

 162. Heya! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.
  Does building a well-established blog such as yours require a lot
  of work? I am completely new to blogging but I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I will be able
  to share my experience and feelings online. Please let me know if you have any
  kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 163. I have been exploring for a little bit for
  any high quality articles or weblog posts in this kind of
  house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Reading this info So i’m happy to express thst I hazve a very just right uncanny feeling I discovered ecactly
  what I needed. I such a lot for surre will make sure tto don?t disregard this web site and
  provides iit a look on a continuing basis.

 164. You’re so awesome! I don’t believe I’ve truly read a single thing like
  that before. So wonderful to find somebody with unique thoughts on this issue.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that
  is needed on the web, someone with a little originality!

 165. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

 166. I believe this is one of the such a lot vital information for me.
  And i am glad reading your article. But should commentary on some basic things, The site
  style is ideal, the articles is in reality great : D.
  Good process, cheers

 167. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?

  Thank you!

 168. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.