Để tránh thuế hợp pháp, doanh nghiệp cần lưu ý và tận dụng một số điểm sau

tranh thue hop phap
  • Liên quan đến tránh thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp nên tận dụng việc nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ những quốc gia có ký các hiệp định ưu đãi thuế quan với Việt Nam, ví dụ như việc tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực thuế quan (VKFTA) ngày 16/12/2015 để được hưởng mức thuế suất thấp và tránh thuế trong lĩnh vực thuế nhập khẩu.

  • Liên quan đến tránh thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp tránh thuế bằng cách không trả lương cho các cổ đông cá nhân tham gia hoạt động quản lý doanh nghiệp vì mức thuế suất tối đa đối với tiền lương, tiền công chịu thuế thu nhập cá nhân cao nhất ở mức 35%, thay vào đó doanh nghiệp để cổ đông nhận được cổ tức cao hơn. Khi đó cổ đông cá nhân sẽ đóng 5% thuế thu nhập cá nhân trên cổ tức nhận được. Như vậy nhờ vào việc xem xét tránh thuế, cổ đông cá nhân có thể giảm được số thuế phải nộp một cách hợp pháp.

Tránh thuế thu nhập cá nhân còn có thể được áp dụng thông qua ESOP (Employee Stock Ownership Plan) vì nếu thưởng bằng tiền mặt, người lao động sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công với mức thuế suất cao nhất lên tới 35%, trong khi nếu nhận thưởng bằng cổ phiếu, người lao động chưa phải kê khai nộp thuế tại thời điểm được thưởng và chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng khi chuyển nhượng số cổ phiếu thưởng đó.

  • Liên quan đến tránh thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tránh thuế bằng cách thay vì tăng vốn điều lệ để các cổ đông hoặc thành viên góp vốn phải góp thêm vốn, thì sẽ đi vay vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; khi đó, chi phí lãi vay sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, một cách thức để tránh thuế thu nhập doanh nghiệp nữa thường được áp dụng là doanh nghiệp sẽ đăng ký trích khấu hao tài sản nhanh hay chậm tùy vào doanh thu dự kiến ít hay nhiều để làm gia tăng chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một biện pháp tránh thuế nữa là tăng chi phí của các hợp đồng dịch vụ khó có cơ chế xác định giá thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền, công nghệ, vì không có giá nguyên liệu đầu vào, nhằm giảm đi thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong các năm có doanh thu lớn.

Bên cạnh đó, các tập đoàn đa quốc gia sẽ chọn các pháp nhận tại các nước có hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam để đầu tư hoặc mua vốn vào các doanh nghiệp tại Việt Nam, bởi lẽ thu nhập nhận được từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam của các nhà đầu tư này có thể được miễn hoặc giảm thuế nhờ áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Đây cũng là một cách tránh thuế phổ biến.

Bài viết trên được soạn thảo dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật cũng như kinh nghiệm 25 năm hành nghề luật sư của tôi. Nếu bạn thấy bài viết trên là hữu ích cho bạn, xin ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào webiste của Công ty luật Phuoc & Partners www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái.