VNHR |Chat with expert, ngày 9/1/2019

Ngày 9/1/2019, Luật sư thành viên của Phuoc & Partners, ông Nguyễn Hữu Phước đã tham gia một chương trình do VNHR (Vietnam Human Resources Association) tổ chức mang tên “Chat with Experts” trong vai trò là diễn giả chính.

Sự kiện này có sự tham của các chuyên gia hàng đầu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong từng mảng chuyên môn nhân sự khác nhau. Tiếp nối là Tiệc cuối năm tổng kết hoạt động VNHR và kết nối các Giám đốc Nhân sự tại Hà Nội.