Quy trình thủ tục chia tách công ty luật như thế nào?

330

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

Khung pháp lý cho việc chia tách

Hiện nay, pháp luật về luật sư và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện pháp luật về luật sư vẫn chưa có quy định cụ thể nào đối với khung pháp lý cho việc chia tách công ty luật. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật này có quy định về trường hợp chuyển đổi loại hình của công ty luật do việc giảm bớt hoặc tăng thêm số lượng luật sư thành viên. Như vậy, một cách giải thích hợp lý đối với tình huống này là khi soạn thảo Luật Luật sư, các nhà làm luật đã cho rằng khi có bất kỳ luật sư thành viên nào không còn muốn tiếp tục hành nghề với các luật sư thành viên khác trong cùng một công ty luật thì họ có thể rời khỏi công ty luật đó để thành lập một công ty luật mới hay họ cũng có thể tham gia vào các công ty luật hiện đang hoạt động khác. Do đó, việc chia tách trên thực tế nên được thực hiện thông qua khung pháp lý của thủ tục này.

Tuy nhiên, trên thực tế thì sự chia tách công ty luật luôn tạo ra nhiều vấn đề pháp lý quan trọng mà các bên phải giải quyết ví dụ như các vấn đề về thương hiệu của công ty luật hiện tại, phân chia danh mục khách hàng, danh sách nhân viên, tài sản cố định và tài sản vô hình ví dụ như thương hiệu, nhãn hiệu, v.v…, mà nếu không có những quy định cụ thể về những vấn đề này và được các bên thỏa thuận trước hay các bên có thương lượng nhưng không thể đi đến thỏa thuận thì sẽ dễ dẫn đến những tranh chấp phát sinh giữa các luật sư thành viên không đáng có. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, Luật Luật sư sẽ được Quốc hội sửa đổi, bổ sung với các điều khoản có liên quan đến việc chia tách công ty luật để các luật sư thành viên trong công ty luật có hướng giải quyết cho vấn đề này.

 Các bước và quy trình chia tách

Như đã nêu ở trên, hiện nay pháp luật chưa quy định khung pháp lý chi tiết cho việc chia tách công ty luật nhưng trên thực tế việc chia tách có thể được thực hiện gián tiếp thông qua thủ tục chuyển đổi hình thức của công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh. Vì thế, bạn có thể tham khảo các thủ tục như bên dưới:

Theo quy định của pháp luật về luật sư([1]), hồ sơ chuyển đổi công ty luật sẽ được gửi đến Sở Tư pháp địa phương nơi công ty luật chuyển đổi đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có:

 • Giấy đề nghị chuyển đổi, trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty luật được chuyển đổi;
 • Dự thảo điều lệ của công ty luật chuyển đổi;
 • Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi;
 • Danh sách các thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu;
 • Bản sao thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi; và
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh về trụ sở của công ty luật nếu có thay đổi về trụ sở.

Trong vòng 07 ngày làm việc, được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp Tỉnh, Thành phố sẽ cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi; nếu từ chối thì Sở Tư pháp Tỉnh, Thành phố phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Các bước thực hiện trong quá trình chia tách

Nhìn chung, các thủ tục cần phải thực hiện khi tiến hành thủ tục quá trình chia tách công ty luật sẽ bao gồm các bước sau đây:

 • Luật sư thành viên nào có ý định chia tách sẽ dựa vào điều lệ của công ty luật hoặc thỏa thuận luật sư thành viên để yêu cầu triệu tập cuộc họp bất thường của hội đồng luật sư thành viên để quyết định về việc chia tách;
 • Các bên sẽ tiến hành thương lượng từ việc phân chia danh mục khách hàng, các loại tài sản, thương hiệu, v.v…, cho đến thời điểm chia tách;
 • Lập biên bản họp hội đồng luật sư thành viên thống nhất các vấn đề có liên quan đến việc chia tách;
 • Chuẩn bị và nộp hồ sơ thay đổi Giấy đăng ký hoạt động có liên quan đến việc rút tên của luật sư thành viên cho Sở Tư pháp Tỉnh, Thành phố;
 • Theo dõi hồ sơ và nhận lại Giấy đăng ký hoạt động đã được điều chỉnh (giảm số lượng luật sư thành viên);
 • Bố cáo việc thay đổi Giấy đăng ký hoạt động;
 • Thông báo cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các cơ quan Nhà nước có liên quan;
 • Giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa các bên, nếu có;
 • Tiệc chia tay nội bộ, nếu xét thấy cần thiết;
 • Các luật sư thành viên chia tách sẽ di dời tài sản, đồ dùng cá nhân của mình ra khỏi văn phòng của công ty luật; và
 • Các luật sư thành viên chia tách sẽ làm thủ tục thành lập công ty luật mới hay tham gia vào một công ty luật hiện hữu nào đó. Nếu tham gia vào công ty luật hiện hữu khác, công ty luật hiện hữu khác sẽ làm thủ tục thay đổi Giấy đăng ký hoạt động của họ để bổ sung tên của các luật sư thành viên đó thành luật sư thành viên mới trong công ty luật hiện hữu đó.

[1] . Điều 14, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.


[1] Điều 14, Nghị định Số: 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư