Kiểm Soát Chặt Hơn Việc Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài – Lợi Hay Hại?

38458

Trong công việc kinh doanh, lợi nhuận thường là ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư. Chẳng ai dại gì đầu tư vào một lĩnh vực nào đó mà không tạo ra lợi nhuận hay tạo ra lợi nhuận thấp hơn mức mong đợi. Riêng đối với các nhà đầu tư nước ngoài (“NĐTNN”) tại Việt Nam thì ngoài áp lực phải đạt được lợi nhuận cao, việc khi nào được Nhà nước Việt Nam cho phép chuyển số lợi nhuận có được từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam về nước để đầu tư vào các công việc kinh doanh khác hay chia cổ tức cho các cổ đông cũng không kém phần quan trọng và là một áp lực lớn cho ban điều hành.

Việc này nghe có vẻ đơn giản cho các doanh nghiệp Việt Nam vì nói chung các doanh nghiệp Việt Nam được tự chủ trong hoạt động kinh doanh, khi nào có lãi thì chia, thậm chí có trường hợp trong thực tế các cổ đông hay thành viên góp vốn còn chia lãi trước cả khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước hay sử dụng tiền lãi cho các mục đích cá nhân khác trước khi được chia. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“DNCVĐTNN”), đây thật sự là một vấn đề quan trọng. Vì tiền vốn đầu tư vào Việt Nam của các NĐTNN là bằng ngoại tệ (thông thường là USD) nhưng doanh thu thu được thì đa số lại là tiền Đồng Việt Nam. Trong khi tiền Đồng Việt Nam đang mất giá khá nhiều trên thị trường thì việc càng để tiền Đồng Việt Nam nằm trong tài khoản của công ty con tại Việt Nam càng lâu bao nhiêu thì thiệt hạn về ngoại hối cho NĐTNN càng lớn bấy nhiêu. Do đó, việc được phép chuyển lợi nhuận về nước càng sớm càng tốt (trừ một vài trường hợp có nhu cầu tái đầu tư hay sử dụng tại Việt Nam) là một trong những mối ưu tiên hàng đầu của các NĐTNN.

Trước đây, Bộ Tài Chính có ban hành Thông tư 124/2004/TT-BTC (“Thông tư 124”) ngày 23/12/2004 hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, các DNCVĐTNN được phép chuyển lợi nhuận về nước một lần toàn bộ số lợi nhuận được chia hoặc thu được hàng năm (sau khi đã trừ các khoản tái đầu tư hay các khoản sản xuất, kinh doanh hay tiêu dùng của NĐTNN tại Việt Nam) miễn là thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: (i) sau khi kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp; (ii) có báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và (iii) đã nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế địa phương. Thông tư 124 cũng cho phép việc tạm chuyển theo định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng ngay trong năm tài chính trên cơ sở báo cáo tài chính hàng quý hoặc 6 tháng của doanh nghiệp, sau khi doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai thuế TNDN của năm tài chính và đã tạm nộp thuế TNDN hàng quý theo quy định (trừ trường hợp được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN). Để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, NĐTNN sẽ làm tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài gửi cho cơ quan thuế địa phương và được cơ quan thuế xác nhận số thuế TNDN đã nộp liên quan đến số lợi nhuận mà NĐTNN đề nghị chuyển ra nước ngoài trong vòng 7-15 ngày làm việc. Việc cho phép tạm chuyển lợi nhuận hàng quý, 6 tháng cho các DNCVĐTNN trong một chừng mực nào đó, góp phần trong việc giải tỏa mối quan tâm của các NĐTNN về dòng chảy tiền mặt và tính thanh khoản của việc đầu tư tại Việt Nam.

chuyen-loi-nhuan-ra-nuoc-ngoai

Tuy nhiên, do tình hình lạm phát tăng cao tại Việt Nam trên 10%/năm trong hai năm liên tiếp 2009 và 2010, giá USD trên thị trường tự do chênh lệch rất lớn so với tỉ giá chính thức của Ngân hàng Nhà nước, tình trạng khan hiếm ngoại tệ trên thị trường, dự trữ ngoại tệ của Nhà nước bị giảm sút, cán cân ngoại thương bị thâm hụt đã tạo áp lực buộc Bộ Tài chính, cùng với nỗ lực của các cơ quan nhà nước khác như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, đã thay đổi quy định của Thông tư 124 bằng Thông tư 186/2010/TT-BTC (“Thông tư 186”) ngày 18/11/2010 và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký (tức ngày 02/01/2011).

Điểm được quan tâm chính của Thông tư 186 chính là việc các DNCVĐTNN không còn được phép tạm chuyển lợi nhuận về nước hàng quý và 6 tháng nữa. Bên cạnh đó, Thông tư 186 cũng không cho phép việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong trường hợp trên báo cáo tài chính của DNCVĐTNN của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ lũy kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.  Duy nhất có một điểm thuận lợi của Thông tư 186 so với Thông tư 124 về mặt thủ tục là NĐTNN chỉ còn bị yêu cầu thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cơ quan thuế địa phương trong vòng 07 ngày làm việc trước khi thực hiện việc chuyển lợi nhuận thay vì phải chờ cho đến khi có xác nhận của cơ quan thuế địa phương như trước đây.

Vậy việc ban hành Thông tư 186 có lợi gì không? Câu trả lời là có. Xét về mặt quản lý vĩ mô của nhà nước, cái lợi của Thông tư 186 là góp phần trong việc làm giảm áp lực tiền Đô La Mỹ lên thị trường và gián tiếp làm giảm áp lực cho tỉ giá giữa Đô La Mỹ và tiền Đồng. Tuy nhiên, mối quan ngại khi áp dụng Thông tư này chính là việc các DNCVĐTNN sẽ cố gắng tìm kiếm các biện pháp hợp pháp khác để dịch chuyển lợi nhuận hợp pháp của họ ra nước ngoài trong năm thay vì chờ đến đầu năm sau sau khi đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế địa phương.

chuyen-loi-nhuan-ra-nuoc-ngoai-2

Vậy họ vận dụng những cách gì?

Các NĐTNN có thể vận dụng nghiệp vụ chuyển giá hay gia tăng việc tính tiền bản quyền, phí, hay tính lãi tiền vay bằng cách xác lập các giao dịch với công ty con của họ tại Việt Nam để một phần lợi nhuận được chuyển về nước trước khi trả thuế TNDN. Dù rằng các NĐTNN phải nộp thuế nhà thầu từ các khoản thu nhập phát sinh từ các giao dịch trên, các khoản thu nhập chịu thuế của các công ty con là các DNCVĐTNN tại Việt Nam sẽ có thể giảm theo.

Tiền Bản Quyền

Một công ty mẹ ở nước ngoài có thể tính phí công ty con tại Việt Nam với tiền bản quyền cho việc sử dụng nhãn hiệu và bản quyền của công ty mẹ với thời hạn tối đa đến 10 năm (dựa vào hiệu lực của giấy chứng nhận nhãn hiệu thường là 10 năm và có quyền gia hạn nhiều lần). Phần thuận lợi nhất của việc sử dụng biện pháp này là việc thanh toán tiền bản quyền không được coi là chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và do đó, nằm ngoài phạm vi của các hạn chế về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Việt Nam. Phí bản quyền có thể sử dụng như là một trong những phương tiện hiệu quả cho việc gián tiếp chuyển lợi nhuận ra nước ngoài vì các quy định hiện hành cho phép các điều khoản thương mại và điều kiện liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như mức tiền bản quyền và thời hạn thanh toán được các bên giao kết hợp đồng tự do quyết định mà không còn chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp tiền bản quyền quá lớn đến mức mà các giao dịch có thể được coi là không theo giá thị trường và dẫn đến nghi ngờ có vấn đề chuyển giá theo đánh giá của cơ quan thuế địa phương.

Theo quy định hiện hành thì tiền bản quyền phải chịu thuế nhà thầu với mức thuế nhà thầu hiện nay là 10% thuế TNDN trên tiền bản quyền theo hợp đồng. Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam ký với gần 60 nước trên thế giới có quy định thuế đánh trên tiền bản quyền trong các mức từ 5%, 7.5%, 10% hoặc 15% tùy từng hiệp định. Điều này nếu đem so sánh với mức thuế TNDN hiện hành của Việt Nam là 25% thì về lý thuyết các NĐTNN đã tiết kiệm được từ 10% – 20% tổng số lợi nhuận ròng của công ty con của họ tại Việt Nam khi chuyển đổi hình thức từ việc trả tiền bản quyền thay vì cổ tức.

Lãi tiền vay

Một số NĐTNN có thể xem xét việc cho công ty con của họ tại Việt Nam vay tiền có tính lãi theo mức lãi phù hợp với quy định của luật thuế TNDN (phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế là không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay).

Luật Việt Nam hiện hành chỉ quy định việc các hợp đồng vay trung và dài hạn phải đăng ký khoản vay với Ngân hàng nhà nước và thủ tục cũng khá đơn giản. Còn đối với hợp đồng vay ngắn hạn (đáp ứng cho nhu cầu vay vốn lưu động cho sản xuất, kinh doanh, theo đúng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp được quy định trong giấy chứng nhận đầu tư) thì không cần phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước. Hiện tại, trừ trong thời gian xây dựng mà số dư nợ ngắn, trung và dài hạn (gồm cả dư nợ vay trong nước) phải đảm bảo nằm trong giới hạn được vay và không làm vượt tổng vốn đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư, các trường hợp khác thì không bị giới hạn mức tiền vay dù rằng mức vay trung và dài hạn phải theo tỉ số vốn điều lệ/vốn đầu tư đã được đăng ký và ghi trong giấy chứng nhận đầu tư.

Lãi tiền vay cũng sẽ chịu thuế nhà thầu nhưng chỉ ở mức thuế suất là 10% thuế TNDN. Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký có quy định mức thuế đánh trên lãi tiền vay trong các mức 10% hoặc 15% tùy từng hiệp định. Điều này nếu đem so sánh với mức thuế TNDN hiện hành của Việt Nam là 25% thì có thể thấy rằng các NĐTNN đã tiết kiệm được từ 10% – 15% tổng số lợi nhuận ròng của công ty con tại Việt Nam.

Phí dịch vụ

Các NĐTNN cũng có thể cung cấp một số loại dịch vụ cho công ty con của họ tại Việt Nam (ví dụ dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn kỹ thuật) và được trả phí dịch vụ theo thoả thuận giữa hai bên. Hợp đồng dịch vụ nói chung không phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc trình nộp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc chuyển tiền phí dịch vụ sẽ thực hiện các yêu cầu thủ tục giấy tờ về kiểm soát ngoại hối ít hơn so với việc chuyển tiền phí bản quyền. Các NĐTNN sẽ lưu ý để mức tiền phí dịch vụ không quá lớn đến mức mà các giao dịch có thể bị coi là không theo giá thị trường và do đó gây ra vấn đề chuyển giá dưới con mắt nghiệp vụ của cơ quan thuế địa phương.

Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành thì phí dịch vụ sẽ chịu thuế nhà thầu nhưng  mức thuế hiện hành chỉ là 5% thuế TNDN và 5% thuế GTGT trên tiền phí dịch vụ theo hợp đồng (trong đó 5% thuế GTGT lại được cho phép xem là thuế GTGT đầu vào của công ty con tại Việt Nam để trừ với thuế GTGT đầu ra của công ty này nên sẽ không coi là chi phí). Mức thuế này nếu đem so sánh với mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam là 25% thì có thể nhận thấy là NĐTNN đã tiết kiệm được 20% tổng số lợi nhuận ròng của công ty con ở Việt Nam, một con số không nhỏ tý nào.

Chuyển giá

Khi có hợp đồng mua bán được ký kết giữa công ty mẹ ở nước ngoài và công ty con ở Việt Nam liên quan đến việc công ty mẹ bán cho công ty con tại Việt Nam một số thứ gì đó (hàng hóa hoặc dịch vụ) với điều khoản thương mại (bao gồm giá cả và thời gian thanh toán) thuận lợi cho công ty mẹ, nó đưa đến kết quả là công ty con sẽ phải trả cho công ty mẹ nhiều hơn và nhanh hơn thông qua nghiệp vụ chuyển giá. Mặc dù phương pháp này là hợp

chuyen-loi-nhuan-ra-nuoc-ngoai-3

pháp, nó có thể vượt qua biên giới của tính hợp pháp nếu giá chuyển nhượng được thỏa thuận là hoàn toàn không phù hợp với mức giá của thị trường. Nghĩa là nó sẽ là hợp pháp chỉ khi giá chuyển nhượng là hợp lý và chính đáng. Mặc dù Việt Nam hiện đã có quy định về chống chuyển giá nhưng trong thực tiễn, các nhân viên thuế địa phương có giới hạn về sự hiểu biết cũng như vận dụng các quy định chống chuyển giá trong thực tế nên trong một chừng mực nào đó chưa có thể phát hiện được hết việc chuyển giá nội bộ giữa các công ty trong cùng tập đoàn.

Như vậy có thể thấy rằng việc giới hạn thời gian chuyển lợi nhuận của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thông qua việc ban hành Thông tư 186 xét về lý thuyết sẽ góp phần giải quyết được tình trạng thiếu hụt ngoại tệ hiện nay trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trên thực tế trong trung và dài hạn, các NĐTNN sẽ tìm mọi cách sử dụng các kênh giao dịch được phép khác như đã nói ở trên để gián tiếp chuyển lợi nhuận ra nước ngoài một cách hợp pháp mà có thể làm giảm nguồn thu về thuế và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Do đó, nhà nước cần xem xét có các giải pháp khác hữu hiệu hơn trong vấn đề này.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ Tư vấn Đầu tư ra nước ngoài của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com

Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty Phước & Các Đồng Sự

172 Bình luận

 1. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 2. Wonderful site you have here but I was wondering if you
  knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of online community where I
  can get feedback from other experienced individuals that share
  the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Bless you!

  Feel free to visit my site … planner ring binder

 3. Thanks for another informative web site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I’ve a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such info.

 4. After looking into a handful of the blog posts on your website, I truly like your technique
  of blogging. I book marked it to my bookmark site
  list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and tell me how
  you feel.

 5. Good day I am so excited I found your blog page, I really found you by accident, while I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great work.

 6. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless genuinely really worth taking a search, whoa did a single discover about Mid East has got far more problerms at the same time […]

 7. Hi, Neat post. There’s a problem together with your site in internet explorer, would
  check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a good component of other folks
  will pass over your great writing because of this problem.

  Feel free to visit my blog gonebeachin.com

 8. You could definitely visit your expertise inside the article you write.
  The arena hopes for a lot more passionate writers including you who
  are certainly not afraid to express how they believe.

  At all times go after your heart.

  Feel free to visit my site … notebook wallet

 9. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless really really worth taking a appear, whoa did one particular master about Mid East has got much more problerms at the same time […]

 10. Just wish to say your article is as surprising. The clarity on your publish is just great and that i can assume you’re knowledgeable on this subject. Well along with your permission let me to take hold of your feed to stay up to date with drawing close post. Thank you a million and please continue the gratifying work.

 11. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and
  am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things
  about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated! asmr
  0mniartist

 12. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless truly really worth taking a look, whoa did one particular discover about Mid East has got a lot more problerms too […]

 13. Right here is the right website for anybody who would like to
  understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a subject that has been written about for decades.
  Great stuff, just great!

  Also visit my homepage :: funkyfreeads.com

 14. Everything said made a great deal of sense. But, what about this?
  what if you added a little content? I ain’t suggesting
  your information is not solid., however suppose you added something that
  grabbed people’s attention? I mean Kiểm Soát Chặt Hơn Việc
  Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài – Lợi Hay Hại?

  | Luật Sư Nguyễn Hữu Phước is kinda plain.
  You ought to look at Yahoo’s home page and note how they write post titles to get viewers
  to open the links. You might add a video or a pic or two to grab people interested about what you’ve written. Just my opinion, it might make your posts a little bit more
  interesting.

 15. After exploring a handful of the articles on your website, I honestly like your technique of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know what you think.|

 16. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

 17. What i do not realize is actually how you are no longer actually much more smartly-liked than you might be right now.
  You are very intelligent. You already know therefore considerably relating to this subject, made me for my part imagine it from so many numerous angles.
  Its like women and men don’t seem to be fascinated unless it’s one
  thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs excellent.
  All the time deal with it up!

 18. Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any ideas? Thanks a lot!

 19. I like the valuable info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here!

  Good luck for the next!

 20. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this
  sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
  Reading this information So i am happy to convey that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I
  came upon just what I needed. I such a lot definitely will make sure to don?t omit this web
  site and give it a glance regularly.

 21. Appreciating the time and energy you put into your blog and detailed information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 22. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone
  during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

 23. Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting
  a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 24. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 25. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 26. What i do not understood is actually how you are not really much more well-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 27. Hi there would you mind letting me know which
  web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

 28. scoliosis
  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are
  just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, really
  like what you are stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep
  it smart. I can’t wait to read much more from you.

  This is actually a tremendous website. scoliosis

 29. I’m curious to find out what blog platform you are working with? I’m having some small security problems with my latest blog and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

 30. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!|

 31. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing
  issues with your site. It looks like some of the text in your content
  are running off the screen. Can somebody else please
  comment and let me know if this is happening to them too?
  This might be a issue with my browser because I’ve had this
  happen previously. Many thanks

 32. I am eally impressed ѡith your writing skills as well as with the layout ᧐n your Ƅlog.
  Is this a paid theme or did you customize it ʏourself?
  Eitheг way kkeep ᥙp the excellent quality writing, it is raгe to see a nice bⅼog likе this one today.

  Also visit my blog bokep tarakan

 33. I do enjoy the manner in which you have framed this matter and it does indeed provide me personally a lot of fodder for thought. On the other hand, through what I have personally seen, I simply just hope when the actual commentary stack on that folks continue to be on issue and don’t start on a tirade associated with some other news of the day. Still, thank you for this excellent point and though I can not necessarily concur with it in totality, I regard the viewpoint.

 34. Great post. I used to be checking constantly this weblog and I’m
  inspired! Extremely useful information particularly the ultimate phase 🙂
  I care for such information a lot. I used to be seeking
  this certain info for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 35. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend
  who was doing a little research on this. And he actually bought me breakfast
  simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your web site.

 36. An outstanding sһare! I’ve just forwarded this onbto ɑ coworker wһo had been cօnducting a little homework
  on this. And he in fact ordeгed me breakfast becausе I found it for him…
  lol. So let me reword thiѕ…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thankѕ for spending time to discuss this subject һere օn your internet site.

  Feel free to visit my site; Xpanas Negro

 37. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s
  tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress
  content into it? Any help would be really appreciated!

 38. Whеn I initially commented I clickeⅾ the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
  a comment is added I get several e-mailswith the same
  ⅽomment. Is there any way yoou can remove people
  from that service? Thank you!

  Aⅼso visit my web pаge bokep indo langka

 39. Do ʏou mind if I quote a couple оf your aгticles as
  lⲟng as I proѵide creԀit and sources back to your website?
  Mʏ blog is in the exact ѕame niche as youгs and my users would genuinely benefіt from a lot of the information you ρrovide here.
  Please let me know if this ok with you. Ꭲһank you!

  Here is my wеb page … google bokep

 40. Tình yêu vẫn là chủ đề muôn thuở mà người ta bàn tới. Là nguồn cảm hứng bất tận cho không chỉ các họa sĩ, nhạc sĩ mà còn cho cả nhà thơ, nhà văn. Khi nhắc đến tình yêu, người ta sẽ nghĩ ngay đến tình yêu nam, nữ. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh rất rất nhỏ của hai chữ tình yêu mà thôi.

 41. Những khi tâm hồn bình yên và khi nó xao động khác nhau nhiều lắm đấy. Không phải ngẫu nhiên mà khi thiền các nhà thiền sư thường phải ngồi yên và ngồi lâu đâu. Tất cả đều có lý do riêng của nó, tiếc là nhiều khi do con người sống quá vội vàng, gấp gáp mà quên mất dành thời gian đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “tại sao” đó mà thôi

 42. Thanks for ones mɑrvelous posting! I genuinely enjoyed reaԀing
  it, you’re a great author.I will remember to Ƅookmark your
  bloց and definitely will come back ѕomeday. I want to encourage
  you to definitely continue your gгeat pօsts, have a nice afternoon!

  Feel free to surf to my ѡeb page – Eva Prevost Nude

LEAVE A REPLY

Vui lòng nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên của Bạn