Người lao động và những ngày nghỉ, trường hợp nghỉ mà vẫn có lương

Người lao động được phép nghỉ có hưởng lương trong các trường hợp sau: (i) nghỉ hằng tuần theo quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động; (ii) nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111, Điều 112 của Bộ luật Lao động; (iii) nghỉ lễ tết theo quy định tại Điều 115 của Bộ luật Lao động; (iv) nghỉ việc riêng theo quy định tại Điều 116 của Bộ luật Lao động, bao gồm: kết hôn (03 ngày); con kết hôn (01 ngày); bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết (03 ngày).