Câu hỏi 6: NSDLĐ phải xử lý như thế nào nếu NLĐ không phản hồi về thông báo của NSDLĐ về kết quả của việc làm thử theo thỏa thuận thử việc/ hợp đồng thử việc?

Theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ có nghĩa vụ thông báo kết quả về việc làm thử của NLĐ[21] nhưng lại không quy định cụ thể thời gian báo trước tối đa là bao lâu. Cụ thể, nếu công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc được ghi luôn trong HĐLĐ hoặc phải giao kết HĐLĐ mới đối với trường hợp các bên chỉ giao kết hợp đồng thử việc.

Về phía NLĐ, pháp luật lao động không có quy định nào về thời hạn bắt buộc NLĐ phải phản hồi thông báo của NSDLĐ về kết quả thử việc đạt yêu cầu. Về mặt nguyên tắc, NLĐ chỉ phải phản hồi ý kiến cho NSDLĐ không muộn hơn ngày cuối cùng của thời hạn thử việc về việc NLĐ có đồng ý giao kết HĐLĐ với NSDLĐ hay không.

Giả định nếu NSDLĐ đã thông báo cho NLĐ về kết quả thử việc đạt yêu cầu thì NSDLĐ có thể phải đợi phản hồi của NLĐ cho đến thời điểm kết thức của thời gian thử việc để từ đó NSDLĐ đưa ra hướng giải quyết tại thời điểm hết thời gian thử việc. Cụ thể như sau:

  • Nếu NLĐ đồng ý giao kết HĐLĐ, NSDLĐ và NLĐ sẽ tiến hành giao kết HĐLĐ nếu các bên mới chỉ giao kết hợp đồng thử việc hoặc tiếp tục thực hiên công việc theo HĐLĐ đã giao kết; và
  • Nếu NLĐ không đồng ý giao kết HĐLĐ, NSDLĐ nên tiến hành lập thỏa thuận để các bên ký xác nhận về việc chấm dứt thời gian thử việc và NLĐ không tiếp tục làm việc nữa để tránh rủi ro có nếu sau đó NLĐ khiếu nại rằng NSDLĐ đã không chịu giao kết HĐLĐ với NLĐ sau khi kết thúc thời gian thử việc.

Tuy nhiên, nếu sau khi kết thúc thời hạn thử việc, mà NLĐ vẫn không chịu phản hồi về việc có ký HĐLĐ với NSDLĐ hay không nhưng vẫn tiếp tục đi làm thì trong trường hợp này HĐLĐ chưa được giao kết vì lỗi của NLĐ nên mối quan hệ lao động giữa các bên xem như chưa được xác lập. Theo ý kiến tư vấn của chuyên viên Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh, nếu có đầy đủ chứng cứ về việc NSDLĐ đã nhắc nhở, thúc đẩy, xúc tiến việc giao kết HĐLĐ với NLĐ, NSDLĐ có thể yêu cầu cơ quan quản lý lao động hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết trên cơ sở cung cấp các tài liệu chứng minh việc NLĐ đã không thực hiện nghĩa vụ phản hồi cho NSDLĐ khi kết thúc thời gian thử việc (ví dụ như thông báo kết quả thử việc đạt yêu cầu, thư nhắc nhở trả lời…) để có bằng chứng thuyết phục nhằm tránh bị xử phạt vi phạm hành chính khi NSDLĐ bị cho rằng đã không chịu giao kết HĐLĐ với NLĐ.

[21] Điều 27 BLLĐ