Trang Chủ Bất động sản Chia Sẻ Chuyên Môn Học đào tạo nghề luật sư ở đâu?

Học đào tạo nghề luật sư ở đâu?

Đào tạo nghề luật sư

Ngoài những kiến thức pháp luật cơ sở mà bạn đã được học tại trường đại học, để có thể hành nghề luật sư chuyên nghiệp, bạn còn cần phải có chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp cấp mà điều kiện tiên quyết để được cấp chứng chỉ này là bạn phải tham gia khóa đào tạo nghề luật sư do Học viện Tư pháp trực thuộc Bộ Tư pháp tổ chức được gọi là đào tạo nghề luật sư.

Theo quy định, các khóa học này sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm với thời gian học là 12 tháng.

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được tham gia kỳ thi đầu ra để bảo đảm chất lượng đào tạo và nếu bạn vượt qua được kỳ thi này, bạn sẽ được Học viện Tư pháp cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

Về chương trình học của khóa đào tạo nghề luật sư của Học viện Tư pháp, theo Quyết định số 3101/QĐ-BTP ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Chương trình đào tạo nghề luật sư, mục tiêu đào tạo nghề luật sư là:

(i) trang bị cho học viên các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, hình thành năng lực hành nghề đáp ứng yêu cầu của nghề luật sư; và

(ii) rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc và sau khi hoàn thành khóa học học viên có thể tiến hành các công việc cơ bản của nghề luật sư.

Phương pháp đào tạo cho các khóa đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp là sự kết hợp giữa hình thức giảng dạy trên lớp và thực hành nghề nghiệp cũng như việc tự nghiên cứu của học viên.

Việc giảng dạy trên lớp chủ yếu thông qua các bài tập tình huống cụ thể; khuyến khích sự tham gia tích cực của học viên trên cơ sở hướng dẫn, gợi mở của giảng viên; đảm bảo cho học viên bước đầu có thể tiếp cận với thực tế nghề nghiệp thông qua việc diễn án, kiến tập tại các phiên tòa, phiên xét xử của trung tâm trọng tài giả định.

Theo quy định của Bộ Tư pháp, Chương trình đào tạo nghề luật sư sẽ bao gồm các phần sau đây:

Phần I:       Khối kiến thức chung; kiến thức kỹ năng bổ trợ cho nghề luật sư và các thông tin chính sách, pháp luật mới, bao gồm:

  • Các kiến thức chung về nghề luật sư (bắt buộc); và
  • Các kiến thức và kỹ năng bổ trợ nghề luật sư và thông tin chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới (bắt buộc).

Phần II:     Khối kiến thức về kỹ năng nghề luật sư, bao gồm:

  • Các kiến thức kỹ năng cơ bản của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia trong vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và lao động (bắt buộc); và
  • Các kiến thức chuyên sâu, bổ trợ cho từng lĩnh vực hoạt động nghề luật sư (tự chọn).

Phần III.    Khối kiến thức về thực hành và thực tập nghề luật sư, bao gồm:

  • Thực hành nghiên cứu hồ sơ, diễn án tại cơ sở đào tạo và công ty luật trong thời gian học; và
  • Thực tập nghiên cứu hồ sơ, tham dự lấy lời khai, tham dự phiên tòa, tham gia thực hành tư vấn pháp luật, v.v… tại các công ty luật và các cơ quan tư pháp.

Phần IV:     Ôn tập và thi tốt nghiệp.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình. Xin chào bạn.

7 Điều Cần Lưu ý Trước Khi Tìm Luật Sư Tư Vấn

Exit mobile version