Người lao động làm việc cùng lúc ở 2 công ty cần lưu ý điều gì?

1534
nguoi lao dong

Khi làm việc cho nhiều người sử dụng lao động, người lao động cần chú ý những vấn đề sau:

  • Lưu ý các thỏa thuận về bảo mật thông tin giữa người lao động với các người sử dụng lao động (nếu có).
  • Các vấn đề về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếbảo hiểm thất nghiệp:
  • Công ty đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Công ty thứ 2 sẽ trả tiền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp vào lương bằng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 85.4 của Bộ luật Lao động và Điều 43.2 của Luật việc làm 2013).
  • Bảo hiểm y tế được đóng theo hợp đồng lao động có mức lương cao nhất. Công ty còn lại sẽ trả tiền bảo hiểm y tế trực tiếp vào lương của người lao động bằng với mức đóng bảo hiểm y tế (Điều 42.1 của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017).
  • Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đóng theo từng hợp đồng lao động (Điều 43.2 của Luật an toàn vệ sinh lao động 2015).
  • Vấn đề giảm trừ gia cảnh tại một nơi khi tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 9.1 (c.1.1) của Thông tư 111/2013/TT-BTC: người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.