Câu hỏi 107: Trong trường hợp có lý do chính đáng mà đương sự trong vụ án ly hôn không thể đến Tòa án để lấy lời khai theo yêu cầu của Tòa án được (ví dụ như đương sự đang nằm điều trị bệnh tại bệnh viện, v.v.) thì việc lấy lời khai đương sự có thể được Tòa án thực hiện ở địa điểm bên ngoài Tòa án không và thủ tục sẽ được tiến hành như thế nào?

Trong trường hợp đương sự trong vụ án ly hôn không thể đến Tòa án lấy lời khai, Thẩm phán phụ trách vụ án nếu xét thấy cần thiết có thể tiến hành lấy lời khai ở bên ngoài trụ sở Tòa án[1]. Như vậy, các đương sự có quyền yêu cầu Thẩm phán phụ…

Xem Thêm

Câu hỏi 106: Trong vụ án ly hôn, nếu một bên vợ hoặc chồng có sao chụp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nhưng lại vô tình hay cố ý làm rò rỉ các thông tin đó cho bên thứ 3 hay trên mạng xã hội làm cho vợ hoặc chồng bên kia hay bên thứ 3 bị thiệt hại và nếu người kia hay bên thứ ba có yêu cầu Thẩm phán thụ lý vụ án ly hôn xem xét thì người vi phạm đó có nghĩa vụ phải bồi thường cho các bên bị thiệt hại không? Việc bồi thường này (nếu có) sẽ được thực hiện ngay trong vụ án ly hôn này hay là trong một vụ kiện dân sự khác ở một Tòa án có thẩm quyền xét xử khác?

Theo quy định của pháp luật, việc một bên vợ hoặc chồng yêu cầu bồi thường do vợ hoặc chồng phía bên còn lại đã có hành vi làm rò rỉ thông tin trong hồ sơ vụ án tới bên thứ ba hoặc mạng xã hội gây thiệt hại cho họ chính là yêu cầu…

Xem Thêm

Câu hỏi 105: Trong vụ án ly hôn, vợ hoặc chồng đều có quyền sao chụp toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được Thẩm phán giữ trước khi vụ án được đưa ra xét xử phải không? Nếu được như vậy thì chồng hoặc vợ đã yêu cầu cần nộp thư yêu cầu bằng văn bản để xin Thẩm phán đang thụ lý vụ án phải không?

Trong vụ án ly hôn, vợ hoặc chồng có quyền sao chụp toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được Thẩm phán giữ trước khi vụ án được đưa ra xét xử phải không? Theo quy định của pháp luật, quyền được sao chụp các tài liệu chứng cứ…

Xem Thêm

Câu hỏi 104: Trong vụ án ly hôn, khi cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì vợ hoặc chồng có phải đồng thời gửi cho người vợ hoặc chồng còn lại bản sao các tài liệu, chứng cứ đó không? Tại sao?

Theo quy định của pháp luật, đương sự khi tham gia giai đoạn tố tụng tại Tòa án có quyền “được biết, ghi chép, sao chụp, tài liệu chứng cứ do đương sự khác xuất trình”[1]. Hơn nữa, đương sự còn có nghĩa vụ gửi cho các đương sự khác bản sao đơn khởi kiện…

Xem Thêm

Câu hỏi 103: Thẩm phán phụ trách vụ án ly hôn có được quyền ấn định thời gian cho người được yêu cầu phải cung cấp chứng cứ không? Nếu người được yêu cầu cung cấp chứng cứ nhận thấy việc thu thập chứng cứ theo thời gian được yêu cầu như vậy là không đủ thì phải làm thế nào để kéo dài thêm thời gian được yêu cầu?

Về việc ấn định thời hạn cung cấp chứng cứ Như được phân tích ở trên, hiện nay có hai trường hợp mà Tòa án yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ bao gồm: một là, Tòa án yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của đương…

Xem Thêm

Câu hỏi 102: Trong những trường hợp nào thì đương sự được quyền từ chối không giao nộp chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án? Nếu không giao nộp các chứng cứ hay trì hoãn việc giao nộp hay giao nộp không đầy đủ các chứng cứ được Tòa án yêu cầu và không thuộc các trường hợp được quyền từ chối thì người được yêu cầu sẽ bị những chế tài gì?

Theo quy định của pháp luật, có hai trường hợp mà Tòa án yêu cầu đương sự phải giao nộp chứng cứ: một là, Tòa án yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của họ là có cơ sở[1]; và hai là, Tòa án tự thu thập chứng…

Xem Thêm

Câu hỏi 101: Trong vụ án ly hôn thì vợ hoặc chồng có quyền yêu cầu: (i) ngân hàng xác định người kia có mở tài khoản tại ngân hàng và số dư là bao nhiêu không; (ii) phòng đăng ký tài sản của Ủy ban nhân dân quận, huyện để xác định người kia có đang đứng tên là chủ sở hữu các tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật không; (iii) phòng đăng ký kinh doanh của các Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố để xem người kia có đang là người góp vốn hay cổ đông trong các doanh nghiệp không? Nếu không được chấp thuận thì có thể yêu cầu Tòa án hỗ trợ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ không? Trong trường hợp nào thì Tòa án có quyền từ chối việc hỗ trợ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ?

Việc xác định được cụ thể vợ và chồng trong vụ án ly hôn đang nắm giữ tài sản gì là một yêu cầu cần thiết khi vợ hoặc chồng muốn khởi kiện hoặc đưa ra yêu cầu trong vụ án ly hôn. Một điều kiện không thể thiếu để một yêu cầu được Tòa…

Xem Thêm

Câu hỏi 100: Trong vụ án ly hôn, có trường hợp nào khi Tòa án có yêu cầu tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án cung cấp các tài liệu, chứng cứ đó nhưng tổ chức, cá nhân đó không chịu cung cấp? Nếu không cung cấp theo yêu cầu của Tòa án thì các tổ chức, cá nhân đó sẽ bị chế tài như thế nào? Có bị buộc các tổ chức, cá nhân đó phải cung cấp không? Nếu việc cung cấp tài liệu, chứng cứ có phát sinh chi phí cho các tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ (chi phí sao chụp tài liệu, chi phí dịch thuật nếu tài liệu, chứng cứ là tiếng nước ngoài) thì nếu có yêu cầu thì ai sẽ chịu các chi phí này?

Trong vụ án ly hôn, có trường hợp nào mà khi Tòa án có yêu cầu tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án cung cấp các tài liệu, chứng cứ đó nhưng tổ chức, cá nhân không chịu cung cấp? Nếu các tổ…

Xem Thêm

Câu hỏi 99: Trong quá trình thu thập chứng cứ trong vụ án ly hôn mà có các chứng cứ nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của Tòa án thụ lý vụ án thì Tòa án đó có được quyền thu thập chứng cứ đó không? Nếu không được thì Tòa án phải làm gì để thu thập được chứng cứ?

Về thẩm quyền thu thập chứng cứ nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của Tòa án thụ lý vụ án ly hôn có thể rơi vào một trong hai trường hợp sau đây: (i) trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam nhưng không thuộc phạm vi lãnh thổ mà Tòa án có thẩm quyền giải…

Xem Thêm

Câu hỏi 98: Trong những trường hợp nào thì nguyên đơn là vợ hoặc chồng có quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ thông qua việc yêu cầu bị đơn là vợ hoặc chồng phải cung cấp chứng cứ có liên quan đến vụ án ly hôn?

Quyền thu thập tài liệu, chứng cứ là một trong những quyền cơ bản của đương sự, bởi nếu không có quyền này, họ không thể chứng minh cho các yêu cầu của mình trong vụ án là hợp pháp. Vì vậy, Luật Tố tụng dân sự đã yêu cầu tất cả các tổ chức,…

Xem Thêm